Kirkon väestötilastot vuodelta 2021 ovat valmistuneet

Ajankohtaista | 10.01.2022

Suomen ortodoksisen kirkon kokonaisjäsenmäärä jatkoi laskuaan, mutta viidessä seurakunnassa kirkkoon liittyjiä oli kirkosta eronneita enemmän.

Suomen ortodoksisen kirkon väestötilastot vuodelta 2021 ovat valmistuneet. Kirkon jäsenmäärä pieneni viime vuoden aikana yhteensä 696:lla jäsenellä. 

Kastettuja kahdessa eri sarakkeessa 

Edellisvuosien tapaan yksi syy kirkon jäsenmäärän pudotukseen löytyy kastettujen ja kuolleiden määristä. Tarkka erotus ei kuitenkaan näy suoraan tilastosta, sillä kasteiden määrä ei kerro koko totuutta kirkon nuorimmasta ikäluokasta.

Tilaston mukaan kirkossa toimitettiin viime vuonna 253 kastetta. Joissakin tapauksissa perhe haluaa kuitenkin antaa lapselle nimen ja rekisteröidä hänet Suomen väestötietojärjestelmään jo ennen kastetoimitusta. Näissä tapauksissa toimitettava kaste tilastoidaan alle 1-vuotiaan kirkkoon liittämisenä. 

Keskusrekisterin huomioiden mukaan tämä toimintamalli on yleistynyt korona-aikana. Kun viime vuonna toimitetut alle 1-vuotiaiden liittämiset yhdistetään kastesarakkeen lukuun, kasteiden kokonaismääräksi tulee 402. 

Kirkon jäsenistä 702 kuoli vuonna 2021. Lukumäärä noudattelee pidemmän ajan keskiarvoa.

Kirkkoon liittymiset vähentyneet

Toinen jäsenmäärän kehitykseen vaikuttava tekijä on kirkosta eroamisten ja kirkkoon liittymisten välinen erotus. Myöskään tämä luku ei näy tilastosta suoraan.

Kirkkoon liittyneitä on kirjattu vuoden 2021 tilastoon 738. Koska tämä luku pitää sisällään 149 alle 1-vuotiaana kirkkoon liitettyä, todellinen kirkkoon mirhavoitelun sakramentin tai rekisteröinnin kautta liittyneiden määrä oli 589. Tämä alittaa reippaasti korona-aikaa edeltävän tason. Vaikka seurakunnissa on ponnisteltu etäopetuksen kehittämiseksi, pandemia-aika on selvästi vaikeuttanut katekumeenityötä.

Ensimmäisenä koronavuonna myös kirkosta eroaminen väheni selvästi. Suotuisa kehitys ei jatkunut vuonna 2021, vaan kirkosta erosi 896 jäsentä. 

Viidessä seurakunnassa kahdessatoista voitiin iloita siitä, että kirkkoon liittyneiden määrä oli eroajien määrää suurempi. Näitä seurakuntia olivat Kaakkois-Suomi, Turku, Saimaa, Oulu ja Tampere. 

Kokonaisjäsenmäärän osalta kasvussa oli vain kaksi seurakuntaa, Turku ja Tampere. Molempiin kirjattiin yli sata kirkkoon liittymistä ja myös kastettujen ja kuolleiden suhde oli maltillinen. 

Hiippakuntatasolla tarkasteltaessa havaitaan, että sekä kuolleiden ja kastettujen että kirkosta eroamisten ja kirkkoon liittyneiden osalta tilanne oli vaikein Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa, jonka väkimäärä väheni yli puolitoista prosenttia.

Yli puolet kirkon jäsenistä kuuluu Helsingin hiippakuntaan

Kirkon kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2021 päättyessä 57 613 jäsentä. 

Heistä yli puolet (29 618) kuului Helsingin hiippakuntaan ja noin kolmannes (18 784) Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan. Oulun hiippakuntaan kuului 8988 jäsentä. 

Mainittuihin lukuihin sisältyy myös kirkon poissa oleva eli ulkomailla vakinaisesti asuva väestö, johon kuului 31.12.2021 kaikissa seurakunnissa yhteensä 2 509 henkeä. Ulkomailla asuvan väestön kotiseurakunta on yleensä suurempi kaupunkiseurakunta. Esimerkiksi Helsingin seurakunnan jäsenistä yli tuhat asuu ulkomailla. 

Kirkon kokonaisjäsenmäärään sisältyvät myös Lintulan luostarin sisaristo (7), Valamon luostarin veljestö (7) ja keskusarkistossa kirjoilla olevat 209 poissaolevaa jäsentä.

Seurakunnat jäsenmäärän mukaisessa kokojärjestyksessä 31.12.2021

Suomen ortodoksisessa kirkossa oli vuoden 2021 loppuun asti 12 seurakuntaa. Vuoden 2022 alussa lukumäärä pieneni kymmeneen, kun Oulun, Lapin ja Kajaanin seurakunnat muodostivat Pohjois-Suomen ortodoksisen seurakunnan.  

 • Helsinki (22 325 jäsentä)
 • Joensuu (6661)
 • Kuopio (5 672)
 • Tampere (4 340)
 • Kaakkois-Suomi (4 094)
 • Turku (3 199)
 • Taipale (2 424)
 • Jyväskylä (2 189)
 • Oulu (2 204)
 • Saimaa (1 838)
 • Kajaani (1 419)
 • Lappi (1 025)

Oheisessa pdf-liitteessä kirkon keskusrekisterin laatimat seurakunnittaiset jäsentilastot vuodelta 2021.

Liitetiedostot