Avoinna Ortodoksiston koordinaattorin määräaikainen toimi

Avoimet työpaikat | 04.01.2022

Toimi on kolmivuotinen ja työ alkaa 1.3.2022 tai sopimuksen mukaan.

Vuoden 2021 kirkolliskokous osoitti määrärahan kirkon kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivuston (www.ortodoksisto.fi) koordinaattorin toimeen. Ortodoksisto.fi on osa kirkon digiviestintää. Koordinaattorin toimeen liittyy myös viestintään liittyviä tehtäviä. 

Kasvatuksen ja koulutuksen sivusto on verkossa toimiva, eri toimijat ja osallistujat yhteen kokoava, helposti saavutettava vuorovaikutteinen alusta. Koordinaattori on sisältöasiantuntija, joka rakentaa toimivan yhteistyöverkon ja kokoaa hajallaan olevat ortodoksisen kasvatuksen ja koulutukset sisällöt eri sivustoilta. Koordinaattorin tulee myös tehdä uusia pedagogisesti toimivia opetusmateriaaleja eri ikäisille. Sivuston tarkoituksena tukea ja kehittää kirkon opetustarjontaa ja digiviestintää. 

Tehtävän hoitamisen edellytyksenä on hyvät pedagogiset valmiudet ja ortodoksisen uskonnon opettajan kelpoisuus sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Ortodoksisen kirkon kasvatuksen ja koulutuksen toimijoiden ja opetusmateriaalien tuntemus on tärkeää. Kokemus oppimateriaalien tuottamisesta ja projektin koordinoinnista, digitaalisen ympäristön tuntemus sekä kokemus seurakuntatyöhön verkostoitumisesta ja vapaaehtoisten johtamisesta luetaan eduksi. 

Määräaikaisuuden perusteena on työn projektiluonteisuus. Koordinaattori toimii kirkon palvelukeskuksen johtajan alaisuudessa, sijoituspaikka sopimuksen mukaan. Palkkaus ja palkkausperusteet ovat ortodoksisen työehtosopimuksen vaativuusryhmä IV mukaiset. Tehtävään liittyy 6 kuukauden koeaika. 

Hakemukset, joista käy ilmi asianmukainen koulutus ja aikaisempi työkokemus tulee osoittaa 24.1.2022 mennessä Suomen ortodoksisen kirkon palvelukeskukselle, Karjalankatu 1, 70100 Kuopio. Sähköposti: kirkollishallitus@ort.fi.

Lisätiedot: Sirpa Okulov, sirpa.okulov@ort.fi, puh. 0500 946601

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy