Tilapäinen vahdinvaihto arkkipiispan kansliassa

Ajankohtaista | 29.11.2021

Karoliina Maria Schauman sijaistaa teologista sihteeriä marraskuun lopusta huhtikuun loppuun.

Karoliina Maria Schauman

Ortodoksisen teologian alaan kuuluvaa väitöskirjaa viimeistelevä Karoliina Maria Schauman aloittaa maanantaina 29.11. arkkipiispan kansliassa teologisen sihteerin sijaisuudessa.

Nimi saattaa olla monelle kirkon työntekijällekin vieras pitkälle ehtineistä teologian opinnoista huolimatta, sillä Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan kuuluva Karoliina Maria ei valmistele väitöskirjaansa Itä-Suomen yliopistossa, vaan Åbo Akademissa. Akateemisen teologian kentällä hänet tunnetaan sitäkin paremmin.

– Itse asiassa kytkeytyminen muualla maassamme tehtävään ortodoksisen teologian tutkimukseen oli yksi syy siihen, että valitsin väitöstyöni aiheeksi kauneuden Simeon Uusteologin teologisessa ajattelussa. Kauneuteen liittyvää tutkimustyötä oli nimittäin samoihin aikoihin vireillä myös Joensuussa systemaattisen teologian ja patristiikan oppiaineessa, kertoo Karoliina Maria.

Yhteyksiä on toki muitakin – esimerkiksi se, että väitöskirjatyötä on ohjannut emeritusprofessori Gunnar af Hällström, joka toimi pitkään myös systemaattisen teologian ja patristiikan professorina Joensuussa ortodoksisen teologian koulutuksessa.

Teologian kautta kirkkoon

Karoliina Maria liittyi ortodoksisen kirkon jäseneksi vuonna 2008. Kirkon liturginen elämä oli siinä vaiheessa ehtinyt jo tulla tutuksi useamman kirkkokuoron riveissä lauletun vuoden mittaan. Myös teologian opinnoissa kiinnostus alkoi jo varhain suuntautua itään.

– Suuntauduin jo dogmatiikan aineopinnoissani patristisiin ja ortodoksisiin aiheisiin. Perustutkintoni puitteissa opiskelin patristiikkaa ja jonkin verran myös isä Alexander Schmemannin liturgista teologiaa. Kirkkoisiin perehdyttäessä tutustuin Maksimos Tunnustajan ja Johannes Krysostomoksen ajatteluun. Opintoihini sisältyi ekumeenisten kirkolliskokousten historian lisäksi myös syyrialaista askeettista teologiaa ja muutakin askeettista kirjallisuutta.

Kirkkoon liityttyään Karoliina Maria toimi joskus kanttorina kasteissa ja maakuntaliturgioissa. Myös ortodoksisen uskonnon opettajan ja kanslistin sijaisuudet ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi. Seurakunnallisen vapaaehtoistyön lisäksi hän on ollut myös talkootehtävissä Lintulassa.

Kandidaattiaine syntyi Filokalia-antologiasta ja pro gradu -työ viitoitti jo tulevaan, sillä aihe liittyi Simeon Uusteologiin.

– Näiltä ajoilta erityisen mieleenpainuvaa oli metropoliitta Emilianos Timiadiksen katumuksen sakramenttia koskeva teologinen ajattelu, johon tutustuin juuri gradua tehdessäni.

Tohtorikoulutettavana Karoliina Maria on opettanut patristiikkaa Åbo Akademin dogmatiikan opiskelijoille. Hän on luennoinut teologian opiskelijoille myös ortodoksisesta teologiasta ja ortodoksisesta kirkosta.

– Olen suorittanut Turun yliopistossa sivuaineena klassillisen kreikkalaisen filologian opintoja ja perehtynyt sitä kautta tarkemmin Johannes Krysostomoksen teksteihin. Nyt jatko-opintojen kautta olen voinut syventyä ortodoksisiin teologisiin aiheisiin ja tutkimuskirjallisuuteen sekä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja italiaksi. Olen myös pyrkinyt tutustumaan kanonisen oikeuden periaatteisiin, bysanttilaisiin liturgian kommentaareihin ja liturgiseen kreikkaan. Nykykreikkaa olen opiskellut etänä Tessalonikin yliopiston kurssilla.

Kirkon piirissä Karoliina Marian osaamista on hyödynnetty aiemmin mm. erilaisissa luottamustehtävissä.

– Tällä hetkellä olen Suomen ortodoksisen kirkon toinen edustaja Suomen Ekumeenisen Neuvoston teologisen ja opillisen keskustelun jaostossa.

Monet tuntevat hänet myös yhtenä uudistetun Aamun Koiton bloggaajista.

Työ arkkipiispan kansliassa näyttäytyy etukäteen monipuolisena, vastuullisena ja mielenkiintoisena. Nähtäväksi jää, viivästyttääkö vaativa sijaisuus osaltaan jatko-opintojen loppuun saattamista.

– Toivon edelleen voivani väitellä kesällä tai syksyllä 2022.

Teksti: Maria Hattunen
Kuva: Andreas Salminen