Kirkolliskokous 2021: Viides täysistunto

Ajankohtaista | 23.11.2021

Istunnossa pantiin pöydälle mietinnöt kymmenestä kokouksessa käsiteltävästä asiasta.

Näkymä istuntosalista

Kirkolliskokouksen viidennessä täysistunnossa oli esillä kymmenen asian pöydällepanot. Pöydällepanon yhteydessä asioista ei keskustella. Mahdolliset mietintöjä koskevat puheenvuorot käytetään asioiden tullessa seuraavassa täysistunnossa toiseen käsittelyyn.

Hallintovaliokunta jätti pöydälle mietinnön asiasta 7f (Aloite toimintaohjeen laatimisesta lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tai aikuiseen kohdistuvan seksuaalisen häirinnän estämiseksi sekä noudatettavaksi mahdollisissa hyväksikäyttö- ja häirintäepäilyissä seurakunnissa ja kirkon keskushallinnossa).

Lakivaliokunta jätti pöydälle mietinnön asiasta 7g (Aloite seurakuntien laissa mainittujen julkisten asiakirjojen esilläpidosta sekä tietojen luovutuksesta) ja asiasta 11 (Kirkon valmiussuunnitelma).

Sivistysvaliokunta jätti pöydälle mietinnöt asioista 7j (Aloite kulttuuriperintöstrategian reunaehdoista ja tavoitteista), 7q (Aloite pysyvän kirkkokalenterityöryhmän asettamisesta) ja 7h (Aloite kirkon barometrin käynnistämisestä).

Talousvaliokunta jätti pöydälle mietinnöt asioista 4 (Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 sekä vastuuvapaudesta päättäminen), 7b (Kokkolaan sijoitettujen papin ja kanttorin toiminnan rahoituksesta), 7k (Venäjänkielisen papin toimen jatkorahoituksesta 2021–2023) ja 7p (Koltansaamenkielisten liturgisten tekstien ja Raamatun tekstien kääntämisestä).

Viidennen istunnon puheenjohtajana toimi Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni. Istunto päättyi kello 15.56.

Kuudes täysistunto alkaa Valamon kulttuurikeskuksen salissa keskiviikkona 24.11. kello 9.

Median yhteydenotot: Vastaava tiedottaja Maria Hattunen (maria.hattunen@ort.fi, 040 481 9240).

Kuva: Maria Hattunen