Kirkolliskokous 2021: Toinen ja kolmas täysistunto

Ajankohtaista | 22.11.2021

Istunnoissa saatiin päätökseen apulaispiispan vaalin toimittamista koskevien asioiden käsittely.

Kirkolliskokouksen toisessa täysistunnossa pantiin pöydälle lakivaliokunnan mietintö asioista 6 ja 7c (apulaispiispan toimen täyttäminen). Täysistunto päättyi kello 17.40. Kolmas täysistunto päätettiin aloittaa kello 18.50.

Kolmannessa täysistunnossa saatiin päätökseen asioiden 6 ja 7c käsittely. 

Lakivaliokunnan mietintö asioista 6 ja 7c

Apulaispiispan toimen täyttämiselle ei ole juridisia tai muodollisia esteitä ja vaali voidaan toimittaa.

Kirkollishallituksen esitykseen vaalin toimittamisesta tehtiin vastaesitys, jossa esitettiin, että vaalia ei toimiteta. Asiasta äänestettiin. Vaalin toimittamista kannatti 25 edustajaa, vastaesityksen kannalle asettui 9 edustaja. Yksi äänesti tyhjää. Näin ollen kirkolliskokouksessa toimitetaan apulaispiispan vaali torstaina 25.11.2021.

Toisen ja kolmannen istunnon puheenjohtajana toimi arkkipiispa Leo. Kolmas täysistunto päättyi kello 18.

Neljäs täysistunto päätettiin järjestää tiistaina 23.11. kello 10. Istunnossa kirkolliskokousedustajat tekevät esityksiä apulaispiispan vaaliin ehdolle asetettavista henkilöistä. Muista täysistunnoista poiketen istunto on suljettu.

Tieto piispainkokouksen tekemästä apulaispiispan vaalin ehdokasasettelusta ja viidennen täysistunnon ajankohdasta julkaistaan heti piispainkokouksen saatua ehdokasasettelun valmiiksi.

Median yhteydenotot: Vastaava tiedottaja Maria Hattunen (maria.hattunen@ort.fi, 040 481 9240).