Kirkolliskokous 2021: Ekumeenisen patriarkan tervehdys

Ajankohtaista | 22.11.2021

Hänen Kaikkipyhyytensä, Ekumeenisen patriarkan Bartolomeoksen tervehdys Suomen ortodoksisen kirkon papiston ja maallikkojen kokoukselle 22.–25. marraskuuta 2021.

Korkeasti pyhitetty Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo, rakas veljeni ja kanssapalvelijani Pyhässä Hengessä, korkeasti pyhitetyt veljeni metropoliitat, kunnianarvoisa papisto ja hurskaat luostariasukkaat, kunnioitetut seurakuntien ja yhteisöjen edustajat ja kaikki maallikoiden ja papiston kokouksen osallistujat, rakkaat lapset Herrassa: Jumalan, Isämme, Herramme Jeesuksen Kristuksen sekä kaikkein pyhimmän ja eläväksi tekevän Hengen armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Kun aloitatte tämän papiston ja maallikoiden kokouksen, välitämme teille kaikille isällisen ja patriarkaalisen siunauksemme sen onnistumiselle ja hedelmällisille saavutuksille Jumalan tahdon ja Pyhän Hengen innoituksen mukaisesti.

Tosiaan, teidän kokoontumisenne ekklesiana, eli heinä, jotka Jumala on kutsunut muodostamaan ruumiinsa maan päälle, on itsessään armon ja laupeuden lahja. Kuten pakanain apostoli, suuri Paavali, muistuttaa meitä: ”Me tiedämme, että Jumala muuttaa kaiken hyväksi niille, jotka rakastavat häntä ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen” (Room. 8:28).

Tiedämme siis, että yhteisönne tässä papiston ja maallikoiden kokouksessa työskentelee Jumalan pelastaman Suomen autonomisen ortodoksisen kirkon hyväksi, koska on selvää, että rakkautenne Jumalaa ja Hänen pyhää kirkkoaan kohtaan ei tunne rajoja. Teidät todellakin on kutsuttu Hänen tarkoituksensa mukaan ja tahdosta täyttämään Hänen jumalallinen tahtonsa tulevina päivinä.

Suomen ortodokseilla on tärkeitä päätöksiä tehtävänään, mutta suurin niistä on valinta pysyä rakkauden yhteydessä ja siinä uskon ykseydessä, jonka ydin on elämämme Kristuksessa. Tämä on Ekumeenisen Patriarkaatin sanoma ja tehtävä, sellainen, jota kunnioittaa teidän kaikkein kunnia-arvoisin ja hurskain arkkipiispanne Leo, ja sellainen, jota arvoisa papistonne saarnaa ja opettaa.

Kun siis tulette yhteen rukoillen ja kunnioittaen, teillä on mahdollisuus saada äänenne kuuluviin ja päätöksenne hyväksytyksi. Kokoonnutte Kristuksen ruumiin täyteydessä jokaisen kirkon jäsenen ollessa edustettuna, mutta Kristus yksin on aina tämän ruumiin pää.

Niinpä välittäessämme teille marttyyrien tavoin kärsivän ortodoksisuuden ensimmäisen valtaistuimen tunnustuksemme halustanne rakentaa kirkkoa sanoissa ja teoissa, jätämme teille tämän apostolisen kehotuksen: ”Iloitkaa, korjatkaa käytöstänne ja ottakaa kehotukseni vastaan. Olkaa yksimielisiä ja eläkää rauhassa, niin rauhan ja rakkauden Jumala on kanssanne. Tervehtikää toisianne pyhällä suudelmalla. Kaikki kanssani olevat pyhät lähettävät terveisiä. Toivotan teille kaikille Herran Jeesuksen Kristuksen hyvyyttä, Jumalan rakkautta ja Pyhän Hengen luomaa yhteyttä!” (2. Kor. 13:11–13)

Ekumeenisessa patriarkaatissa 19. marraskuuta 2021.

Bartolomeos
Konstantinopolin ja Uuden Rooman arkkipiispa ja Ekumeeninen patriarkka

Käännös: Jelisei Heikkilä