Kirkolliskokous koolla Valamossa 22.–25.11.

Ajankohtaista | 18.11.2021

Kokouksen täysistuntoja voi seurata suorana lähetyksenä ort.fi -sivuilla ja kirkon omalla YouTube -kanavalla.

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu 22.–25.11.2021 Valamon luostarissa.

Kirkolliskokous on Suomen ortodoksisen kirkon ylin päättävä elin. Sen itseoikeutettuja jäseniä ovat Suomen ortodoksisen kirkon piispat, Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo, Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni ja Oulun metropoliitta Elia. Lisäksi kirkolliskokouksen jäseniä ovat vaalilla valitut 18 maallikoiden, 11 papiston ja kolme kanttoreiden edustajaa.

Kirkolliskokouksen kokoonpanossa on tapahtunut yksi muutos. Helsingin hiippakunnan pappisedustaja Jonas Bergenstad on pyytänyt eroa kirkolliskokousedustajan tehtävästä ja hänen tilalleen kirkolliskokoukseen nousee hiippakunnan II vaalialueen papiston edustajien vaalissa seuraavaksi eniten ääniä saanut diakoni Erkki Lumisalmi. (Kirkolliskokouksen jäsenet toimikaudella 2019–2023: kts. https://ort.fi/hallinto-ja-paatoksenteko/kirkolliskokous)

Ensimmäinen täysistunto alkaa maanantaina kello 13

Kirkko striimaa kokouksen täysistunnot kirkon omalle YouTube -kanavalle ja niitä voi seurata joko reaaliajassa tai tallenteena myös ort.fi -sivuston kautta. Luostarin kulttuurikeskuksen salissa pidettäviin täysistuntoihin on pääosin vapaa pääsy ja yleisölle on varattu istumapaikkoja salin takaosaan. Valiokuntatyöskentely tapahtuu suljetuin ovin.

Kokous alkaa rukouspalveluksella Valamon luostarin pääkirkossa maanantaina 22.11. kello 12. Ensimmäinen täysistunto alkaa luostarin kulttuurikeskuksen salissa kello 13. Istunnon aluksi kuullaan Hänen Kaikkipyhyytensä, ekumeenisen patriarkka Bartolomeoksen tervehdyssanat ja arkkipiispa Leon avauspuheenvuoro. Tässä istunnossa käydään myös lähetekeskustelu kaikista asialistalla olevista asioista.

Muiden täysistuntojen aikataulu riippuu valiokuntien työskentelystä. Päätös seuraavan täysistunnon ajankohdasta tehdään jokaisen täysistunnon päätteeksi. Tämä tieto löytyy myös välittömästi istunnon jälkeen julkaistavan täysistuntouutisen lopusta.

Apulaispiispan vaalin aikataulu

Koska asialistalla on apulaispiispan vaali, kokouksen aikatauluun on merkitty myös yksi suljettu täysistunto, jota ei striimata. Se järjestetään tiistaina kello 10. Suljetussa istunnossa kirkolliskokous tekee esityksiä vaaliin ehdolle laitettavista henkilöistä.

Vaalin ehdokasasettelun tekee piispainkokous. Tieto vaalissa ehdolla olevista julkaistaan välittömästi piispainkokouksen tehtyä päätöksensä asiassa.

Vaali on aikataulutettu toimitettavaksi heti Valamon luostarin pääkirkossa torstaina 25.11. kello 9 alkavan liturgian jälkeen, noin kello 11 alkaen.

Kokouksen asialista

Kirkollishallitus on vahvistanut 13.10.2021 kokouksen asialistan seuraavasti:

Kokouksen järjestäytyminen

1. Puheenjohtajiston ja sihteeristön toteaminen sekä varapuheenjohtajien valitseminen
2. Kirkolliskokouksen asialuettelon vahvistaminen ja asioiden käsittely valiokunnissa
3. Kirkolliskokouksen menojen kattaminen, päättäminen edustajien ja avustajien palkkioista

Kirkollishallituksen esitykset

4. Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 sekä vastuuvapaudesta päättäminen
5. Keskusrahaston vuoden 2022 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2024
6. Apulaispiispan toimen täyttäminen
7. Kirkollishallitukselle saapuneet aloitteet (alakohdat a–s)
a) Seurakuntien luottamuselinten toiminnan kehittämisestä
b) Kokkolaan sijoitettujen papin ja kanttorin toiminnan rahoituksesta
c) Apulaispiispan valinnasta
d) Kirkollisen oikeuden palauttamisesta Suomen ortodoksista kirkkoa koskevaan lainsäädäntöön
e) Digiviestinnän kehittämisestä
f) Toimintaohjeen laatimisesta lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tai aikuiseen kohdistuvan seksuaalisen häirinnän estämiseksi sekä noudatettavaksi mahdollisissa hyväksikäyttö- ja häirintäepäilyissä seurakunnissa ja kirkon keskushallinnossa
g) Seurakuntien laissa mainittujen julkisten asiakirjojen esilläpidosta sekä tietojen luovutuksesta h) Kirkon barometrin käynnistämisestä
i) Kirkon omien opintojen ja täydennyskoulutuksen järjestämisestä
j) Kulttuuriperintöstrategian reunaehdoista ja tavoitteista
k) Venäjänkielisen papin toimen jatkorahoituksesta 2021-2023
l) Hiippakuntarajojen muuttamisesta
m) Piispojen työoikeudellisesta asemasta
n) Palvelukeskuksen johtajan ja lakimiehen tehtävistä
o) Seurakuntien ja luostarien johtamisesta
p) Koltansaamenkielisten liturgisten tekstien ja Raamatun tekstien kääntämisestä
q) Pysyvän kirkkokalenterityöryhmän asettamisesta
r) Kirkon yhteisestä lasten- ja nuortenlehdestä
s) Kirkon kasvatuksen ja opetuksen verkkosivustosta
8. Lakityöryhmän esitykset (alakohdat a ja b)
a) Lain muutoksista
b) Kirkkojärjestyksen muutoksista
9. Palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan arviointi
10. Vuoden 2023 valtakunnallisten kirkkopäivien talousarvio
11. Suomen ortodoksisen kirkon valmiussuunnitelma

Tiedoksi merkittävät asiat

12. Vuoden 2020 kirkolliskokouksen päätökset ja jatkotoimet
13. Keskusrahaston ja seurakuntien yhteiset tulos- ja taselaskelmat sekä Valamon luostarin ja Lintulan luostarin tilinpäätökset vuodelta 2020
14. Yhdistelmälaskelma, joka käsittää kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen, Skiitta Oy:n tilinpäätöksen sekä Konevitsan ja Petsamon luostarien tilinpäätökset vuodelta 2020
15. Skiitta Oy:n talousarvio vuodelle 2022
16. Hallinto-oikeuden ja verohallinnon päätökset seurakuntien verotuksesta

Kirkollishallitus esittää, että asiat käsitellään valiokunnissa seuraavasti:
Hallintovaliokunta, asia 9
Lakivaliokunta, asiat 6, 7a, 7c, 7d, 7g, 7l, 7m, 7n, 7o, 8a, 8b, 11
Sivistysvaliokunta, asiat 7e, 7f, 7h, 7i, 7j, 7q, 7r, 7s
Talousvaliokunta, asiat 4, 5, 7b, 7k, 7p, 10