Kuulutusmenettely Joensuun ortodoksisella hautausmaalla

Ajankohtaista | 10.11.2021

Hautaoikeuden haltijoiden on allekirjoitettava kirjallinen sopimus seurakunnan kanssa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Joensuun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuusto on päättänyt aloittaa Joensuun ortodoksisella hautausmaalla lain mukaisen kuulutusmenettelyn. Kuulutus koskee koko Joensuun ortodoksista hautausmaata.

Seurakunta edellyttää hautaoikeuden haltijan kirjallista nimeämistä seurakunnalle. Vuonna 2013 julkaistiin Joensuun ortodoksisen seurakunnan kuulutus, jossa hautaoikeuden hallinta muutettiin määräaikaiseksi. Kuulutuksen täyttäminen edellyttää kirjallisen sopimuksen allekirjoittamista hautaoikeuden haltijan kanssa. Sopimukset on tehtävä 31.12.2022 mennessä. Hautaoikeus luovutetaan 20 vuodeksi viimeisestä hautauksesta laskien.

Mikäli sopimusta ei ole määräaikaan mennessä allekirjoitettu, hautapaikka siirtyy seurakunnan hallintaan ilman erillistä ilmoitusta, jos viimeisestä hautauksesta on kulunut vähintään 20 vuotta. Keväällä 2022 sopimuksettomille haudoille laitetaan ilmoitukset hautaoikeuden haltijasopimuksen puuttumisesta.

Kuulutus on luettavissa seurakunnan internetsivuilla: https://www.joensuunortodoksit.fi/joensuun-hautausmaalla-kuulutusmenettely/. Se on julkaistu myös seurakunnan ilmoitustaululla, Pyhän Ristin tsasounan ilmoitustaululla, Karjalaisessa sekä Pogostan Sanomissa. Tieto kuulutusmenettelystä löytyy myös Aamun Koiton marraskuussa 2021 ilmestyvästä numerosta.