Metropoliitta Arseni yhdeksi SENin kolmesta varapuheenjohtajasta

Ajankohtaista | 02.11.2021

Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokous on koolla Oulussa 2.–3. marraskuuta.

Syyskokouksen yhteiskuva

Suomen Ekumeeniselle Neuvostolle (SEN) on valittu Oulussa 2.–3.11. järjestettävässä syyskokouksessa uusi hallitus kolmivuotiselle toimikaudelle.

SENin puheenjohtajana jatkaa Suomen evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma, joka valittiin yksimielisesti toiselle peräkkäiselle toimikaudelle. Puheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Kuopion piispa Jari Jolkkonen.

Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on kolme varapuheenjohtajaa. Uudelle toimikaudelle varapuheenjohtajiksi valittiin ortodoksisen kirkon edustaja, Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni (varajäsen ylidiakoni Juha Lampinen), evankelisluterilaisen kirkon edustaja, Tampereen piispa Matti Repo (varajäsen dekaani Terhi Törmä) ja Suomen vapaakirkon puheenjohtaja ekonomi Jaakko Pihlajamäki (varajäsen ylisihteeri majuri Saga Lippo, Suomen Pelastusarmeija).

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

  • Katolinen kirkko Suomessa, veli Gabriel Salmela (varajäsen: isä Marco Pasinato)
  • Suomen evankelisluterilainen kirkko, TT Minnamari Helaseppä (varajäsen: pastori Saara-Maria Jurva)
  • Suomen evankelisluterilainen kirkko, dosentti TT Tomi Karttunen (varajäsen: TT Jenni Krapu)
  • Suomen ortodoksinen kirkko, YTT Minna Rasku (varajäsen: järjestösihteeri Annakaisa Onatsu)
  • Missionskyrkan i Finland, församlingsföreståndare, pastor Markus Österlund (varajäsen: församlingsföreståndare pastor Roger Andersson) Anglican Church in Finland, Revd. Dr. Mika K. T. Pajunen (varajäsen: Chaplain, Revd. Tuomas Mäkipää)

Syyskokous hyväksyi myös SENin strategian seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Neuvoston työn painopisteiksi seuraaville vuosille määriteltiin paikallisekumenia ja kestävä tulevaisuus (2022), kotimainen ekumenia ja yhdessä vaikuttaminen (2023) ja kansainvälinen ekumenia ja globaali vastuu (2024).

Yhteiskuva syyskokouksen osallistujista: Suomen Ekumeeninen Neuvosto