Sunnuntaina kirkossa muistetaan tieteen ihmiskunnan hyväksi tekemää työtä

Kirkkovuosi | 14.10.2021
Pyhä apostoli Luukas

17.10. vietetään ensimmäistä kertaa pyhien palkattaparantajien ja pyhän apostoli Luukkaan yhteistä juhlaa.

Ekumeenisen patriarkaatin Pyhä Synodi päätti heinäkuussa kunnioittaa tieteen ihmiskunnan hyväksi tuomaa panosta vuosittaisella pyhien palkattaparantajien ja pyhän apostoli Luukkaan yhteisellä muistopäivällä, jota vietetään 17. ja 18.10. lähimmäksi osuvana sunnuntaina. Pyhän apostoli Luukkaan omaa muistopäivää vietetään vuosittain 18. lokakuuta.

Juhlan syntyaika ei ole sattumaa, sillä koronapandemia on nostanut esiin kiitollisuutta tieteen saavutuksista (esimerkiksi rokotteista), mutta toisaalta myös epätarkoituksenmukaista vastakkainasettelua tieteen ja uskon välillä. Uudella juhlalla korostetaan kirkon näkemystä siitä, että tieteen ja erityisesti lääketieteen arvostuksella on kirkossa pitkät perinteet. Maailman elämän edestä -asiakirjassa tämä muotoiltiin seuraavasti: ”Kirkko on tunnustanut jo varhain parantamisen palvelutehtävän pyhäksi ja aidoksi osallistumiseksi Jumalan työhön. Ja juuri lääketieteen alalla teknologista kehitystä tutkitaan ja toivotaan kiihkeämmin kuin muulla ihmiselämän osa-alueella. Vaikeisiinkin sairauksiin keksityt lääkkeet, antibiootit, rokotukset ja terapiat ovat erityisen kunniakkaita ihmisen luomisvoiman saavutuksia, ja siten myös erityisen arvokkaita lahjoja Jumalalta.

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokous vahvisti 13.10. pidetyssä istunnossaan, että juhlaa aletaan tästä syksystä lähtien viettää vuosittain Suomen ortodoksisessa kirkossa ja että sen viettoon liittyvät ohjeet kirjataan vuoden 2023 kirkkokalenterin liturgisiin ohjeisiin (vuoden 2022 kalenteri on jo painettu).

Tänä vuonna juhlaa vietetään sunnuntaina 17. lokakuuta. Koska tarkemmat liturgiset ohjeet eivät vielä ole käytettävissä, niin juhla voidaan huomioida seurakunnissa esimerkiksi pitämällä päivän teemaa ja pyhiä palkattaparantajia sekä apostoli Luukas Lääkäriä esillä esimerkiksi opetuspuheissa.