Ekumeeninen vastuuviikko 17.–24.10.

Ajankohtaista | 12.10.2021

Kohtuullisuudella kohti kestävää kehitystä.

Kirkkojen yhteistä ihmisoikeus- ja vastuullisuuskampanjaa Ekumeenista vastuuviikkoa vietetään 17.-24. lokakuuta teemalla Kohtuullisuus. Teemaa tarkastellaan YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen 17 tavoitteen kautta.

Tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään tulevaisuuteen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Sen kantava periaate on, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen. 

Vastuuviikolla pohditaan, mitä oma kristillinen maailmankatsomuksemme voisi tuoda tähän keskusteluun ja tavoitteiden saavuttamiseen. 

Vastuuviikkoa koordinoi Suomen Ekumeeninen Neuvosto. Suomen ortodoksinen kirkko on SEN:n jäsen.

Lisätietoa kampanjaviikosta: https://www.vastuuviikko.fi

Lisätietoa Agenda 2030:stä: https://kestavakehitys.fi/agenda-2030