Toisen kanttorin toimi avoinna Oulussa

Avoimet työpaikat | 02.09.2021

Tehtävä on otettavissa vastaan 1.12.2021 tai sopimuksen mukaan.

Oulun ortodoksiseen seurakuntaan (1.1.2022 alkaen Pohjois-Suomen ortodoksinen seurakunta) julistetaan haettavaksi seurakunnan II kanttorin työsopimussuhteinen toimi. Toimen sijoituspaikka on Oulu.

Toimen vastuualueeseen kuuluu olennaisena kirkkolaulun kehittäminen yhteistyössä I kanttorin kanssa, jumalanpalveluselämä ja seurakuntatyö koko nykyisen Oulun seurakunnan laajalla alueella, pääsääntöisesti II papin työparina. Lisäksi II kanttorin tehtäviin kuuluvat seurakunnan lapsi-, nuoriso- ja aikuiskasvatustyöhön osallistuminen sekä kansliatyön tukeminen.

Seurakunnassa arvostetaan hyvää yhteishenkeä sekä toista arvostavaa keskinäisen kunnioituksen ilmapiiriä henkilöstön, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoistyötä tekevien välillä. Osaamista kehitetään ja työn tekemisen puitteet on järjestetty mahdollisimman hyvin. Henkilöstöä kannustetaan kehittämään osaamistaan muun muassa kouluttautumalla sekä tarjoamalla mahdollisuus työnohjaukseen. Seurakunnan henkilöstöstä ja sen hyvinvoinnista huolehditaan hyvin. Seurakunnassa edistetään työntekijöiden terveyttä ja toimintakykyä osoittamalla riittävästi resursseja henkilöstön työhyvinvointitoimintaan

Toimeen valittavan tulee täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 133§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä organisoida ja kehittää kirkkomusiikkitoimintaa sekä muuta seurakuntatyötä itsenäisesti ja osana työyhteisöä. Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aloitekykyä. Aiempi kokemus kanttorin työstä katsotaan eduksi.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään IV. Tehtävä on otettavissa vastaan 1.12.2021 tai sopimuksen mukaan. Tointa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Koska tehtävään kuuluu myös lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä, on toimeen valitun ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä.

Oulu on yli 200 000 asukkaan kasvukeskus- ja yliopistokaupunki, joka tarjoaa erinomaiset työ-, kouluttautumis- ja harrastusmahdollisuudet.

Vapaamuotoiset hakemukset, joista käy ilmi asianmukainen koulutus sekä aikaisempi työkokemus, osoitetaan Oulun hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa Oulun metropoliitan kansliaan 16.09.2021 klo 16.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen oulun.hiippakunta@ort.fi tai postin välityksellä (Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu).

Lisätietoja: kirkkoherra Marko Patronen, puh. 044 5115742, marko.patronen@ort.fi

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy