Neljä aloitetta kirkolliskokoukselle

Ajankohtaista | 07.07.2021

Aloitteet koskevat muun muassa kirkon kasvatuksen ja opetuksen verkkosivustoa sekä koltansaamenkielisten liturgisten tekstien kääntämistä.

Vuoden 2021 Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokousta varten tehtyjä aloitteita on tullut määräaikaan mennessä neljä kappaletta:

1. Koltansaamenkielisten liturgisten tekstien ja Raamatun tekstien kääntämiseen liittyvä aloite
2. Aloite pysyvän kirkkokalenterityöryhmän asettamiseksi
3. Kirkon kasvatuksen ja opetuksen verkkosivustoon liittyvä aloite
4. Aloite kirkon yhteisestä lasten- ja nuortenlehdestä

Vuoden 2020 kirkolliskokous järjestettiin koronatartuntariskien minimoimiseksi etäyhteyksin 23.–25.11.2020. Tälle kokoukselle oli tehty 15 kirkolliskokousaloitetta, jotka siirrettiin käsiteltäväksi myöhemmin. Näin ollen vuoden 2021 kirkolliskokouksessa käsitellään yhteensä 19 aloitetta.

Kirkolliskokous on kutsuttu koolle Valamon luostariin 22.–25.11.2021.