Kyselytutkimus rukouselämästä

Ajankohtaista | 21.04.2021

Informaatiotutkimuksen opiskelija Eetu Karjalainen tutkii Suomen kristittyjen rukoustapoja ja niihin liittyvää tiedonhankintaa.

Miten Suomen kristityt rukoilevat ja millaista apua tai informaatiota he saavat rukouksen kautta? Esimerkiksi tällaisia kysymyksiä pohtii Oulun yliopistossa informaatiotutkimusta opiskeleva Eetu Karjalainen tekeillä olevassa pro gradu -työssään.

Tutkimukseen liittyvään kyselyyn voi vastata 31.5. saakka oheisen linkin kautta. Kaikkia kyselyn vastauksia käsitellään luottamuksellisesti, henkilötietoja kunnioittaen. Avointen kysymysten vastauksia voidaan mahdollisesti lainata lopullisessa pro gradu -tutkielmassa, kuitenkin niin, ettei lainauksesta selviä vastaajan henkilöllisyyttä.

Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/B6A3C9C62D09EAC8