Kirkon omia opintoja tarjolla ensi viikolla

Ajankohtaista | 08.04.2021

Vuonna 2016 tai myöhemmin opintonsa aloittaneille teologian maistereille pakollisiin opintoihin saavat osallistua myös muut kirkon työntekijät.

Seurakuntiin on lähtenyt maaliskuun lopussa tieto 13.4. ja 27.4. järjestettävistä kirkon omiin opintoihin sisältyvistä koulutuspäivistä. Kirkko edellyttää kirkon omien opintojen suorittamista vuonna 2016 tai myöhemmin opintonsa aloittaneilta teologian maistereilta. Opetukseen saavat kuitenkin osallistua myös kaikki muut kirkon työntekijät ja lisäksi ne teologian maisterit, jotka eivät juuri nyt ole kirkon palveluksessa. Uudet (vuonna 2016 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneet) teologian maisterit suorittavat opetukseen osallistumisen lisäksi opintosuoritukseen vaadittavia tehtäviä.

Huhtikuun koulutuspäivissä keskitytään hallinnolliseen työhön. 13.4. klo 9–15 perehdytään yleishallinto-oikeuden ja hyvän hallinnon perusteisiin, hallintoasian käsittelyyn ja oikeusturvaan julkishallinnossa. 27.4. klo 9–15 käsitellään työoikeuden perusteita: työsopimuksen tekemistä, työnantajan ja työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia, työsopimuksen päättämistä sekä työsuhteen ehtojen määräytymistä. Molemmissa kursseissa opettajana on emeritusprofessori Tarmo Miettinen Joensuusta.

Molempiin koulutuksiin osallistumista suositellaan lämpimästi kaikille. Jälkimmäinen koulutuspäivä on erityisen hyödyllinen kaikille nyt esimiestehtävissä oleville ja niihin tulevaisuudessa aikoville.

Koulutus tapahtuu Teamsin välityksellä – jälkimmäiseen koulutuspäivään voi osallistua myös paikan päällä kirkon keskustalossa Karjalankadulla. Materiaali ja osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen koulutuspäivää.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: sirpa.okulov@ort.fi, p. 0500 946601