Kevään yhteishaku päättyy huomenna

Ajankohtaista | 30.03.2021

Vielä ehdit hakeutua ortodoksisen teologian opintojen pariin Itä-Suomen yliopistoon – hakemusta voi täydentää liitteillä vielä hakuajan päättymisen jälkeen. 

Raamattu ja eväät

Haku ortodoksisen teologian opintoihin muuttui vuonna 2019 vuorovuotiseksi eli haku teologian kandidaatin ja maisterin opintokokonaisuuteen toteutuu vain joka toinen vuosi. Välivuosina opiskelupaikkaa voi hakea suorittamalla ortodoksisen teologian opintoja Avoimessa yliopistossa (https://www.uef.fi/fi/jatkuva-oppiminen/avoin-yo-ortodoksisen-teologian-perusopinnot-lv-2020-2021-verkko-opinnot).

Nyt on kuitenkin käsillä sellainen kevät, joka tarjoaa mahdollisuuden hakeutua suoraan tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon. Ortodoksisessa teologiassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa (teologi, opetusala ja kirkkomusiikki) ja niihin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa 17.3.–31.3.2021. Tie teologiksi avautuu hakusanoilla ”ortodoksinen teologia” ja ”kirkkomusiikki” osoitteessa www.opintopolku.fi.

Vielä on siis aikaa hakea! Huomaa, että hakulomakkeen liitteitä voi täydentää vielä hakuajan päättymisen jälkeen, joten kaikkien tarvittavien liitteiden ei tarvitse olla käsillä juuri nyt, jotta voisit hakea.

Teologian kandidaatin ja maisterin opintokokonaisuuteen (3 + 2 vuotta) on tarjolla 12 paikkaa teologin, 3 opetusalan ja 10 kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehtoon.

Uudet opiskelijat valitaan kaikkiin suuntautumisvaihtoehtoihin kolmea reittiä pitkin:

  • Todistusvalinta
    Ylioppilastodistuksen, EB- tai IB-tutkinnon tai Suomessa RP/DIA-tutkinnon suorittaneet, ensimmäistä kertaa korkeakouluun hakevat (valinnan pisteytysperiaatteet löytyvät opintopolku.fi-palvelusta).
  • Etävalintakurssi
    Paikan päällä suoritettavan valintakokeen korvaava 3 opintopisteen laajuinen opintojakso, joka suoritetaan itsenäisesti verkossa Avoimen yliopiston kautta ajalla 3.5.–2.6.2021.
  • Aiemmin suoritetut opinnot
    Avoimessa yliopistossa suoritetut ortodoksisen teologian perusopinnot tai kesällä 2020 käynnistyneen ns. väyläryhmän opinnot suorittaneet hakevat tätä kautta.

Opetusalalle hakevista osa kutsutaan pistemäärän perusteella soveltuvuuskokeeseen (1 päivä ajalla 16.–18.6.2021) ja kirkkomusiikkiin hakevat suorittavat musiikkikokeen 27.4.2021. Musiikkikokeessa arvioidaan hakijan aiempaa musiikinteoreettista ja säveltaiteellista osaamista sekä lauluäänen kehityskelpoisuutta ja sävelkorvaa; lisäksi kartoitetaan myös kokemusta ortodoksisen kirkkomusiikin laulamisesta.

– Musikaalisuustestissä kirjoitetaan melodia- ja rytmidiktaatit ja tehdään asteikko-, intervalli- ja sointuanalyysitehtäviä kirjallisesti ja suullisesti. Laulukokeessa lauletaan yksin vigilian alkupsalmi, säestetyt pakollinen klassinen yksinlaulu ja vapaavalintainen yksinlaulu sekä omaa äänenlajia vastaava osuus neliäänisestä kirkkolaulun satsista. Halutessaan voi myös antaa soittonäytteen jollain instrumentilla, kertoo kirkkomusiikin professorin tehtävistä vastaava Maria Takala-Rosczcenko.

Kandidaatin ja maisterin opintokokonaisuuksien lisäksi kevään yhteishaussa voi hakeutua myös suoraan teologian maisterin (2 v.) tutkinto-opintoihin. Haettavana on kolme paikkaa sekä teologin että kirkkomusiikin linjalla. Hakijoilta edellytetään aiempaa korkeakoulututkintoa, ortodoksisen teologian perusopintojen suorittamista (esim. Avoimessa yliopistossa) ja kirkkomusiikissa myös tiettyjä aiempia musiikkiopintoja ja edellä mainitun musiikkikokeen läpäisemistä.

Etävalintakurssilla kurkistetaan opiskelijaelämään

Ne hakijat, jotka eivät tule valituksi todistuksen tai aiemmin suoritettujen opintojen perusteella, osallistuvat siis etävalintakurssille. Tätä valintamenettelyä sovelletaan nyt ensi kertaa ortodoksisen teologian haussa. Läntisen teologian puolella sitä kokeiltiin jo viime keväänä ja kokemukset olivat positiivisia.

Etävalintakurssilla hakija pääsee kokeilemaan, millaista opiskelu yliopistossa on. Kurssin muodostuu opintojakso(i)sta, jotka kuuluvat ortodoksisen teologian perusopintoihin. Sen aihepiiriä ei julkisteta etukäteen. Kurssi suoritetaan lukemalla kirjallisuutta ja tekemällä kirjallisia oppimistehtäviä.

Maria Takala-Roszczenko pitää etäkurssia mielekkäänä uudistuksena.

– Pidemmällä, lähes kuukauden mittaisella ajanjaksolla suoritettava kurssi edellyttää hakijalta aiempaa enemmän sitoutumista, mutta toisaalta se ei yhtä altis päiväkohtaisille esteille kuin yhtenä päivänä suoritettava valintakoe. Samalla se mahdollistaa opiskelun omaan, itselle sopivaan tahtiin.

Yksi etävalintakurssin mukavista puolista on myös se, että sen suoritus luetaan saman tien opiskelupaikan saaneiden ja vastaanottaneiden opiskelijoiden opintorekisteriin. Näin opinnot saavat tavallaan ”lentävän lähdön”.

Hakemaan: www.opintopolku.fi
Lisätietoja opiskelusta: https://www.uef.fi/fi/koulutus/ortodoksinen-teologia

Opinnoista kiinnostuneet voivat olla yhteydessä myös teologian hakupalveluihin (teol.haku@uef.fi), tai suoraan ortodoksisen teologian henkilökuntaan. Teologian osalta yhteydenotot voi osoittaa esimerkiksi käytännöllisen teologian yliopisto-opettajalle, isä Teemu Toivoselle (teemu.toivonen@uef.fi) ja kirkkomusiikin osalta Maria Takala-Roszczenkolle (maria.takala@uef.fi).

Teksti: Maria Hattunen