Kasvatustyöntekijän toimi avoinna Helsingin seurakunnassa

Avoimet työpaikat | 22.03.2021

Tehtävä painottuu tämänhetkisen työnjaon perusteella lasten kanssa tehtävän työn suunnitteluun ja toteutukseen.

Helsingin ortodoksinen seurakunta hakee kasvatustyöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan toimeen.

Kasvatustyöntekijä toimii osana seurakunnan moniammatillista kasvatustiimiä. Tehtävään kuuluu tiimityön lisäksi itsenäistä työskentelyä ja suunnittelua. Haettavan kasvatustyöntekijän tehtäviin kuuluvat seurakunnan kasvatustoimintaan liittyvät tehtävät. Tehtävä painottuu tämänhetkisen työnjaon perusteella lasten kanssa tehtävän työn suunnitteluun ja toteutukseen. Toiminta sisältää työtä ja työn koordinointia leireillä, tapahtumissa, kerhoissa ja koulutusten yhteydessä.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa kasvatusalan koulutusta ja kokemusta ammatillisesta työskentelystä lasten kanssa. Myös muu soveltuva koulutus ja osaaminen voidaan huomioida. Tehtävän luonteen vuoksi työntekijän tulee olla ortodoksisen kirkon jäsen.

Hakijalta edellytetään lisäksi soveltuvuutta tehtävään sekä hyviä yhteistyötaitoja. Valitun tulee esittää ote rikosrekisteristä.

Palkkauksessa noudatetaan ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Haettava toimi kuuluu ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen vaatimusryhmään 3. Tehtävässä on työehtosopimuksen mukainen koeaika.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 9.4.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hakemukset.helsinki@ort.fi. Haastattelut toteutetaan viikolla 15. Valinta tehdään huhtikuussa. Tehtävän aloituksen toivotaan tapahtuvan mahdollisimman nopeasti

Mahdolliset toimeen liittyvät kysymykset 29.3. alkaen: Kasvatuksen esimies Kristiina Aminoff, kristiina.aminoff@ort.fi, puh. 040 3501951

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy