Ortodoksisten pappien liitto koolla etänä 1.3.

Ajankohtaista | 02.03.2021

Isä Teemu Toivonen valittiin liiton hallitukseen erovuorossa olleen isä Tuomas Kallosen tilalle - kirkon keskustelukulttuuri puhutti kokoukseen osallistuneita.

Ortodoksisten pappien liitto OPL ry. piti vuosikokouksensa 1.3.2021. Kokous järjestettiin hybridimallilla siten, että kokouspaikalla Helsingissä oli kokoontumisrajoitusten puitteissa paikalla vain kourallinen liiton jäseniä, muiden osallistujien osallistuessa kokoukseen etäyhteyksin. Vuosikokoukseen perinteisesti liittyviä talvipäiviä ei tänä vuonna järjestetty.

Kokouksessa käsiteltiin liiton sääntöjen määräämät asiat. Liiton hallituksen jäsenistä erovuorossa ollut pastori Tuomas Kallonen Tampereelta jättäytyi hallitustyöskentelystä yhdeksän vuoden palveluksen jälkeen. Hänen tilalleen hallitukseen valittiin uutena jäsenenä pastori Teemu Toivonen Helsingistä. Hallituksessa jatkavat edelleen kirkkoherra Jaakko Vainio (pj.), pastori Kaarlo Saarento (vpj.), pastori Joonas Ratilainen (siht.), pastori Kimmo Kallinen ja ylidiakoni Andreas Salminen.

Vuosikokouksen päätteeksi käydyssä runsaassa keskustelussa kiinnitettiin huomiota kirkkomme ajankohtaisiin haasteisiin. Erityisesti nostettiin esille kirkon sisäisen keskustelun ja sen mahdollistavan foorumin puute, jonka seurauksena keskustelua kirkon asioista, kuten tällä hetkellä ajankohtaisesta apulaispiispan vaalista, käyvät lähinnä vain sen ulkopuoliset mediat. Vuosikokous antoi hallitukselle tehtäväksi etsiä mahdollisuuksia ja käytännön tapoja rakentavan keskustelukulttuurin edistämiseksi liiton jäsenten kesken ja koko kirkkomme piirissä.