Kirkon keskusrahaston ja Johannes Mureen rahaston apurahat

Ajankohtaista | 09.02.2021

Keskusrahastosta jaetaan enintään 20 000 euroa, Johannes Mureen rahastosta 5 500 euroa, hakuaika päättyy 22.3.2021.

Kirkollishallitus on varannut talousarviossaan 2020 teologisiin jatko-opintoihin annettaviin avustuksiin 20 000 euroa. Kirkollishallituksen päätöksen (22.11.2015) mukaan apurahoilla tuetaan viime vaiheessa olevia väitöstutkimuksia niiden loppuun saattamiseksi.

Johannes Mureen rahastosta jaetaan 5 500 euroa. Rahaston tarkoituksena on tukea kirkon toimeen opiskelevia lahjakkaita opiskelijoita. Rahaston alkuperäistä henkeä ajatellen tämä tarkoittaa, että apurahaa voivat hakea vain mahdolliset pappiskandidaatit ja kanttorin toimeen tähtäävät opiskelijat. Rahaston varoista voidaan myöntää avustuksia myös Suomen Asutusmuseon toimintaan ja asutustoimintaa koskevaan tutkimukseen (kirkollishallituksen sääntöihin tekemä lisäys 24.11.2014).

Kirkollishallitus on julistanut apurahat haettavaksi 22.3.2021 mennessä. Päätös apurahojen myöntämisestä tehdään kirkollishallituksen istunnossa 16.4.2021.

Apurahan saajien tulee sitoutua päätoimiseen tutkimustyöhön ja liittää raporttiinsa työnohjaan lausunto opintojen ja tutkimusten edistymisestä apurahakauden lopussa. Hakemukseen tulee sisältyä yksilöity tutkimussuunnitelma ja -aikataulu sekä suunnitelma apurahan käytöstä ja apurahakauden tavoitteista.

Hakemuksesta tulee myös ilmetä jatkotutkintoa varten jo suoritetut opinnot, aiemmat apurahat viiden viimeisen vuoden ajalta sekä jatko-opintoihin päätoimisesti käytetty aika myös viiden viimeisen vuoden ajalta. Lisäksi hakemukseen tulee liittää aineen professorin tai työnohjaajan lausunto.

Keskusrahaston ja Johannes Mureen rahaston apurahoja haetaan sähköisellä lomakkeella. Mahdolliset liitteet pyydetään lähettämään kirkollishallituksen sähköpostiin kirkollishallitus@ort.fi.

Apurahan saajan tulee esittää kirkollishallitukselle vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä viimeistään kahden vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Mikäli kirkollishallitus ei saa selvitystä opintojen etenemisestä määräaikana, se voi johtaa apurahan takaisin perintään.

Linkki apurahahakemukseen: https://fi.surveymonkey.com/r/R9WDTYB

Lisätietoja: Sirpa Okulov, puh. 0500 946 601. sirpa.okulov@ort.fi