Ikonimaalareiden kaipaama Rytmissä -kirja jälleen saatavilla

Ajankohtaista | 08.02.2021

Suomen ikonimaalarit ry. on ottanut uusintapainoksen suositusta teoksesta.

Kirjan kansi

Vuonna 2014 suomeksi julkaistu George Kordisin kirja Rytmissä – Viivan ilmaisuvoima bysanttilaisessa ikonimaalauksessa (Εν Ρυθμώ: Το Ήθος της γραμμής στη Βυζαντινή ζωγραφικήon) ollut pitkään loppuunmyyty. Nyt Suomen ikonimaalarit ry on ottanut kysytystä teoksesta uusintapainoksen. 

Bysanttilainen maalaustekniikka on muuttumatonta, koska se perustuu taiteelliseen järjestelmään määrättyine sääntöineen ja periaatteineen, jotka ohjaavat ikonien maalaamista kaikkina aikakausina ja kaikkien tyylisuuntausten aikana. Koska tällainen järjestelmä on olemasta, on myös mahdollista löytää ja osoittaa sen periaatteet. Nämä periaatteet noudattavat tiettyä logiikkaa ja niiden havaitseminen on ikonimaalauksen oppimisen ensimmäinen vaihe. Nämä periaatteet ovat pysyviä ja muuttumattomia.

Tämä pienimuotoinen tutkielma bysanttilaisesta ikonimaalauksesta sisältää pääasiassa muistiinpanoja ja huomioita bysanttilaisen ikonin piirtämisvaiheesta eli viivojen luomisesta. Tärkeimpänä tavoitteena on kuvata niitä bysanttilaisen taiteen periaatteita, joiden mukaan kasvot, ihmisfiguuri ja kompositio luodaan. Lisäksi tuodaan esille joitakin esimerkkejä suurilta mestareilta. Ne auttavat ymmärtämään paremmin maalaustavan periaatteita.

Kreikkalainen ikonimaalarimestari George Kordis on perehtynyt syvällisesti bysanttilaiseen ikonimaalausperinteeseen ja tuo tässä kirjassaan myös suomalaisten ikonimaalareiden ja muiden ikoneista kiinnostuneiden ulottuville näkemyksiään viivan ja värin komposition ainutlaatuisesta yhdistelmästä.

Kirjan on kääntänyt suomeksi Jaakko Olkinuora (nyk. pappismunkki Damaskinos Ksenofontoslainen).

Kirjan hinta on yhdistyksen jäsenille 24 euroa ja muille 29 euroa. Pakkaus- ja postituskulut ovat alkaen 6 euroa (lähetysmäärästä riippuen). Jälleenmyyjät voivat tiedustella hintaa yhdistyksestä.

Kirjan voi tilata sähköpostitse osoitteesta info.suomenikonimaalarit@gmail.com tai numerosta 050 564 3314 (tekstiviesti tai Whatsapp-viesti). Tilauksen yhteydessä tulee mainita nimi, lähetysosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.