Ortodoksinen osaaminen näkyväksi

Ajankohtaista | 01.02.2021

Ortodoksisten nuorten päivänä julkaistaan kahdeksan erilaista digitaalista osaamismerkkiä, joka auttavat kirkon piirissä hankitun osaamisen sanoittamisessa.

Osaamismerkit yhteiskuvassa

Tiistaina 2.2. vietetään jälleen kansainvälistä ortodoksisten nuorten päivää. Tänä vuonna päivää juhlistetaan digitaalisten osaamismerkkien avulla. Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry julkaisee kahdeksan ortodoksista osaamismerkkiä, jotka on helppo jakaa sähköisesti, esimerkiksi CV:n liitteenä. Merkit kulkevat kätevästi mukana myös virtuaalilompakossa.

Merkkien ideana on sanoittaa ja näyttää sellaista kirkon piirissä karttunutta osaamista, jota virallinen koulutusjärjestelmä tai työelämä eivät vielä useinkaan osaa tunnistaa tai hyödyntää. Merkit voivat avata erityisesti nuorille työmahdollisuuksia ja / tai opintosuorituksia. Samalla ne kasvattavat itsetuntemusta ja rohkeutta.

Kahdeksan ortodoksista osaamismerkkiä

Nyt merkkien lanseerausvaiheessa on mahdollista hakea kahdeksaa erilaista ortodoksista osaamismerkkiä, tulevaisuudessa kenties useampaakin.

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry on valinnut ja luonut nämä merkit yhdessä muiden kirkollisten toimijoiden kanssa ajatellen erityisesti ortodoksisten nuorten osaamisen ja osallistumisen tukemista, mutta merkkejä voi hakea kuka tahansa kriteerit täyttävä. Osaaminen voi olla seurakunnan, järjestön tai vaikka luostarin toiminnassa hankittua; edellytyksenä on lähinnä, että merkin hakija pystyy luotettavasti osoittamaan osaamisensa tai osallistumisensa.

Merkeistä kolme liittyy leirityöhön, yksi kerhotoimintaan ja kaksi auttamis- ja vapaaehtoistyöhön. Viestijänä ortodoksisessa kirkossa -merkki on nimensä mukaisesti tiedonvälittämiseen, vuorovaikutukseen ja mediaan liittyvä merkki.

Merkeistä kahdeksas, kummina kirkossa -osaamismerkki, on hieman muista poikkeava, sillä sen hakemisen edellytyksenä ei ole niinkään kokemus kuin ymmärrys. Kummin osaamismerkki on selvästi myös ekumeeninen merkki, joskin mitä tahansa muistakin merkeistä voivat hakea muutkin kuin ortodoksit, jos he täyttävät vaaditut kriteerit.

Miten osaamismerkkiä haetaan?

Kannattaa tutustua merkkeihin ja niiden kriteereihin ja miettiä, mikä niistä sopii itselle. Osaamismerkin hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen, johon hän omin sanoin kuvaa kirkon toiminnassa hankkimaansa osaamista.

Ortodoksisia osaamismerkkejä voi hakea ilman kirjautumista ONL ry:n verkkosivustolla: http://onl.fi/osaamismerkit/

Merkkejä voi hakea myös Open Badge Passport -sivustoa tai -mobiilisovellusta hyödyntäen. Maksuton sovellus on ladattavissa GooglePlay- ja AppStore-kaupoista.

Haettavissa olevat osaamismerkit

 • Apulaisena ortodoksisessa kirkossa
  Merkin saaja on toiminut ortodoksisessa kirkossa apulaisena, esimerkiksi alttaripalvelijana, tuohustenmyyjänä, kirkon somistajana tai lähimmäisapurina.
 • Vapaaehtoisena ortodoksisessa kirkossa
  Merkin saaja on tehnyt vapaaehtoistyötä esimerkiksi ortodoksisessa seurakunnassa, järjestössä tai luostarissa.
 • Kerhonohjaajana ortodoksisessa kirkossa
  Merkin saaja on toiminut ortodoksisen kerhon ohjaajana.
 • Viestijänä ortodoksisessa kirkossa
  Merkin saaja kirjoittaa, kuvaa, kuvittaa, videoi tai tekee sosiaalisen median sisältöä ortodoksisen elämän tiimoilta.
 • Kummina kirkossa
  Merkin saaja omaa valmiuksia toimia lapsen tai aikuisen kristillisenä kummina.
 • Pienryhmänohjaajana ortodoksisella leirillä
  Merkin saaja on toiminut pienryhmänohjaajana tai apuohjaajana yhdellä tai useammalla ortodoksisella leirillä.
 • Ohjaajana ortodoksisella leirillä
  Merkin saaja on toiminut leiriolosuhteissa yleisohjaajana, leirihuoltajana tai asiaohjaajana kahdella tai useammalla ortodoksisella leirillä ja osaa ohjata leiriläisiä.
 • Ortodoksisten leirien konkariohjaaja
  Merkin saaja on kokenut ortodoksisten leirien ohjaaja, joka on toiminut ohjaajana vähintään neljällä leirillä, ainakin kahtena eri vuonna.

Merkkien suunnittelutyö

ONL ry:n kautta haettavia merkkejä on työstetty tiimityönä ja työkentelyssä on ollut mukana ja kuultu sekä liiton että ortodoksisten seurakuntien, kirkon palvelukeskuksen, järjestöjen, Sivis-opintokeskuksen, Itä-Suomen yliopiston teologian osaston ja luostarin työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Merkkien kriteeristö on valittu pyrkien huomioimaan kultainen keskitie saaduista kriteeriehdotuksista.

Ortodoksisten osaamismerkkien suunnittelun asiantuntijatukena on toiminut aloitusvaiheessa koulutuskoordinaattori Laura Kalervo Suomen Partiolaisista ja myöhemmin asiantuntija Lotta Pakanen Opintokeskus Siviksestä.

Merkkien graafiset ilmeet on suunnitellut Jonna Suvanto.

Ortodoksisten nuorten liitto ottaa vastaan ideoita myös uusista merkeistä. Uuden merkin luominen vaatii aina yhteistä työstämistä, graafista suunnittelua sekä maksettua tilaa merkkijärjestelmässä, joten vain parhaat ideat voidaan toteuttaa.