Toimistosihteerin toimen lakkauttaminen Helsingin hiippakunnan kansliassa

Ajankohtaista | 28.01.2021

Toimistosihteerin toimi lakkautetaan 1.1.2021 lukien.

Meneillään olevan palvelukeskuksen toimenkuvien arvioinnin tavoitteena on selvittää Suomen ortodoksisen kirkon keskushallinnon eri toimenkuvien nykytilannetta. Tähän sisältyy myös hiippakuntakanslioiden työnjako ja yhteistoiminta.

Tämän vuoksi on tehty hallintopäätös, jonka mukaan Helsingin hiippakuntakanslian tehtävien hoito järjestellään uudelleen ja toimistosihteerin tehtävä lakkautetaan 1.1.2021 lukien.