Lisävoimaa ja osaamista diakoniatyön kentälle

Ajankohtaista | 19.01.2021

Valtakunnallisessa projektissa luodaan uusia auttamisen tapoja ja kartoitetaan seurakuntien diakonityön muotoja.

Diakoniatyö on yksi Suomen ortodoksisen kirkon ydintoiminnoista.

Seurakunta-arjessa diakonia ymmärretään hyvin laajasti: lähes kaikella seurakuntatoiminnalla on myös diakoninen ulottuvuus. Lisäksi seurakunnilla on myös laaja kirjo diakoniatyöksi nimettyjä toimintoja ruoka-avun jakelusta keskusteluapuun ja ystävätoimintaan asti.

Diakoniatyöhön kehittämisen kannalta keskeinen ongelma on se, että siihen keskittyviä työntekijöitä on vain kahdessa seurakunnassa, Helsingissä ja Joensuussa. Vaikka hengellisen työn tekijöillä on intoa diakoniatyöhön, niin valtaosalla heistä ei ole diakoniatyössä tarvittavaa ammatillista osaamista. Näin avun antaminen rajoittuu helposti vain rinnalla kulkemiseen ja materiaalisen akuuttiavun antamiseen.

Kirkolliskokouksen marraskuussa hyväksymään tavoite- ja toimintasuunnitelmaan vuosille 2021–2025 on kirjattu kunnianhimoinen tavoite etsivän diakoniatyön lisäämisestä. Jotta tässä voidaan onnistua, seurakuntien diakoniaosaamista on vahvistettava.

Ensimmäinen askel on nyt otettu. Kirkossa on käynnistetty kirkolliskokouksen myöntämän projektirahoituksen turvin toukokuun loppuun saakka kestävä diakoniatyön projekti. Diakoniatyöntekijä Katja Vilponiemi työskentelee kirkon palveluksessa kolmena päivänä viikossa.

Vilponiemi on sosiaalityön ammattilainen, jolla on juuri sitä osaamista, jota seurakunnista puuttuu.

– Tehtäväni on auttaa suoraan avuntarvitsijoita, mutta myös seurakuntia, jotta niissä voidaan luoda uusia auttamisen käytäntöjä. Lähestyn seurakuntia sähköpostitse jo tällä viikolla. Yksi tärkeä alue on sosiaalipalvelujen kartoittaminen. Diakoniatyössä tulee paljon vastaan tilanteita, joissa tarvitaan diakoniatyöntekijän yhteydenotto viranomaiseen, jotta ihminen saa sen avun, mitä hän tarvitsee ja mihin hän on oikeutettu. Vaikka meillä Suomessa on tietyssä mielessä toimiva järjestelmä, niin väliinputoamisen mahdollisuuksia on paljon. Niiden kohdalla me astumme esiin – ihmisen tueksi.

Vilponiemen tavoittaa toukokuun loppuun saakka puhelimitse tiistaista torstaihin klo 9–12. Soittaa voi kaikkialta Suomesta. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse tai Facebookin kautta. (Katso yhteystiedot jutun lopusta.)

– Iso osa asioista voidaan hoitaa puhelimella ja sähköpostilla tai muilla verkkovälineillä. Tämä on kaikkea lähimmäisenä olemisen, moniammatillisen verkostotyön ja taloudellisen avustamisen väliltä.

Avuntarvetta on monenlaista ja niin on myös diakonian ”asiakkuuksia”. Puhelimen päässä voi olla yksinäisyydestä kärsivä vanhus, taloushuolten lamaannuttama nuori tai asunnoton.

– Joskus yhteydenpito jää ajallisesti lyhyeksi, kun esimerkiksi joku tietty tukimuoto saadaan kohdalleen. Joskus taas kuljetaan ihmisen mukana pitkän aikaa henkisenä tukena.

Katja Vilponiemen yhteystiedot:

Puhelinpäivystys numerossa 040 665 0943 tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9–12.
Sähköposti: katja.vilponiemi@ort.fi ja ortodoksinen.diakonia@ort.fi.
Facebook: https://www.facebook.com/ortodoksinen.diakonia

Lisätiedot diakoniaprojektista: Sirpa Okulov, sirpa.okulov@ort.fi, p. 0500 946 601