Kirkkomusiikin avustukset haettavissa 1.3. mennessä

Ajankohtaista | 15.01.2021

Avustusten ensisijaisia kohteita ovat kirkon piirissä toimivat seurakuntakuorot ja yhdistyspohjaiset kuorot.

Kirkon keskusrahaston talousarviossa vuodelle 2021 on edellisvuosien tapaan varattu kirkolliskokouksen päätöksellä 10 000 euron määräraha kirkkomusiikin kehittämiseen. Avustukset ovat nyt haettavissa. 

Avustusten ensisijaisia kohteita ovat kirkon piirissä toimivien kuorojen (seurakuntakuorot sekä yhdistyspohjaiset kuorot) kehittämisprojektit (esim. koulutus, uusien sävellysten tilaaminen, konsertit, kuorojen yhteistyöprojektit) ja työskentelymahdollisuuksien turvaaminen. Avustus ei ole matka-apuraha. 

Avustushakemukset liitteineen tulee toimittaa kirkollishallitukselle 1.3.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirkollishallitus@ort.fi

Kirkollishallitus kuulee määrärahaa myönnettäessä kirkkomusiikin asiantuntijatahoja ja päättää avustuksista 16.4.2021 pidettävässä istunnossa.