Peruskorjaus-, konservointi- ja kiiltokultausavustukset haettavissa

Ajankohtaista | 08.01.2021

Keskusrahaston vuoden 2021 talousarviossa on varattu kirkkojen peruskorjauksiin avustusta 200 000 euroa sekä kiiltokultaus- ja konservointiavustuksiin 70 000 euroa.

Seurakuntien tulee toimittaa avustushakemukset liitteineen kirkollishallituksen sähköpostiin (kirkollishallitus@ort.fi) viimeistään 15.3.2021.

Avustusten hakemisen ohjeet on toimitettu seurakuntiin sähköpostitse ja ne ovat myös ohessa pdf-liitteinä. Kirkollishallitus on linjannut päätöksessään 2018, että peruskorjausavustuksia myönnetään vain kirkkorakennuksiin. Seurakunnan hakiessa avustusta kirkollishallitukselta on yhtenä myöntämisperusteena kirkon kiinteistötoimen puoltava lausunto. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti peruskorjausavustusta voidaan myöntää myös Ruotsin suomalaiselle ortodoksiselle seurakunnalle.

Kirkollishallitus päättää avustuksista 16.4.2021.