Artikkelikokoelma esittelee kirkkoisät reetoreina

Ajankohtaista | 28.12.2020

Pappismunkki Serafim Seppälän toimittamassa julkaisussa kirkkoisien retoriikkaa tarkastelevat muiden ohella myös Pekka Metso ja pappismunkki Damaskinos Ksenofontoslainen.

Miten sanat kantavat sisältöä? Miten Paavali ja Johannes Krysostomos ymmärsivät uskon ja retoriikan suhteen? Miten Efraim Syyrialainen käsitteli Kristuksen mystistä kahtalaisuutta? Millaisia opetuspuheita kirkkoisät pitivät Kristuksen syntymäjuhlan yhteydessä? Miten Vanhaa testamenttia käytettiin alkukirkon opetuksessa?

Sanan saattajat: kirkkoisät reetoreina on kokoelma artikkeleita, joissa suomalaiset asiantuntijat tarkastelevat varhaiskirkon suurimpien ajattelijoiden opetuspuheita ja retoriikkaa. Mukana on myös Kristuksen syntymäjuhlakauteen liittyvien puheiden käännöksiä kolmelta kirkkoisältä: Efraim Syyrialaiselta, Augustinukselta ja Andreas Kreetalaiselta.

Ortodoksiteologien panos teoksessa on vahva. Teoksen toimittanut TT, pappismunkki Serafim Seppälä luo prologissaan yleiskuvan myöhäisantiikin retorisesta maailmasta. Omassa artikkelissaan hän tarkastelee Efraim Syyrialaisen homiletiikkaa Kristuksen paradoksin peilaajana. Hän on myös kääntänyt teokseen kolme Efraim Syyrialaisen puhetta (Puheita Herrastamme 1–3).

TT Pekka Metso käsittelee artikkelissaan Kristuksen syntymän ja kasteen teemoja Gregorios Teologin homilioissa 38 ja 39.

TT, pappismunkki Damaskinos Ksenofontoslainen tarkastelee artikkelissaan kääntämäänsä Andreas Kreetalaisen saarnaa Kristuksen ympärileikkauksesta ja Basileios Suuresta.

Kirjan muita kirjoittajia ovat Juha Pihkala, Antti Laato, Lauri Thurén ja Anni Maria Laato.

Sanan saattajat: Kirkkoisät reetoreina (toim. Serafim Seppälä)
Studia Patristica Fennica 11, 2020 (180 sivua)
Tilaus: tiedekirja@tsv.fi tai sihteeri@suomenpatristinenseura.fi
Hinta 23,90 €, jäsenhinta 17,00 €