Tunnustuspalkinto Porin seudun tiistaiseuralle

Ajankohtaista | 17.12.2020

Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätiö huomioi tiistaiseuran aktiivisen työn – samalla henkilövaihdos säätiön johdossa.

Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätiö myöntää vuosittain tunnustuspalkinnon anomuksetta yhdelle saajalle pitkään jatkuneesta, poikkeuksellinen aktiivisesta kirkon työhön liittyvästä vapaaehtoisesta toiminnasta. Tänä vuonna palkinto on myönnetty Porin seudun tiistaiseuralle. Palkintoon kuuluu paitsi julkinen tunnustus seuran toiminnasta myös 1 000 euron rahasumma.

Perusteluissaan hiippakuntasäätiö katsoo, että seura on tehnyt pitkäaikaista aktiivista työtä ortodoksisen kulttuurin ja uskon esille tuomiseksi alueellaan. Paitsi monia seurakunnan toimintaan liittyviä asioita – esimerkiksi kirkkokahveja – seura on järjestänyt säännöllisesti yleisiä opetustilaisuuksia kaksi kertaa kuukaudessa sekä ajoittain pyhiinvaellusmatkoja Valamon ja Lintulan luostareihin.

Jo kolmekymmentä kertaa tiistaiseura on järjestänyt kesäisin perheleirejä, joissa on ollut 15–40 henkeä kerrallaan.

Kauppias Veera Mikkilän testamenttilahjoituksen turvin vuonna 1988 perustettu Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätiö on paikalliskirkkomme vanhin hiippakunnan nimeen viittaava säätiö. Se myöntää anomusten perusteella apurahoja ja ilman anomusta yhden tunnustuspalkinnon joka vuosi. Tähän mennessä jaettu summa on yhteensä jo yli 120 000 euroa.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun säätiön tunnustuspalkinto kohdistui vuoden 2020 alussa Oulun hiippakuntaan siirtyneen Tampereen seurakunnan alueelle. Monia armorikkaita vuosia Porin seudun tiistaiseuralle!

Vahdinvaihto säätiön johdossa

Oulun hiippakunnan säätiön asiamiehenä, uuden lain mukaan toimitusjohtajana, on sen perustamisvuodesta saakka toiminut kirjapainoneuvos Seppo Maskonen. Hän luopuu tehtävästä vuoden vaihteessa ja hänen seuraajakseen on 1.1.2021 alkaen valittu KM Tiina Hynninen-Lahdenperä.

Nykyisellään säätiön karttunut oma pääoma on 441 000 euroa. Sen tuotosta jaettava apurahojen ja tunnustuspalkinnon yhteismäärä on ollut keskimäärin 5 000 euroa vuodessa. Apurahojen tulee liittyä ortodoksisen kirkon kulttuuriin, sen edistämiseen, tunnetuksi tekemiseen, tutkimiseen tai opiskeluun.

Säätiön hallituksen puheenjohtajana on vuodesta 1998 lähtien toiminut FT Ahti Pyörnilä. Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii aina hiippakunnan piispa.