Koneen Säätiöltä merkittävä apuraha itkuvirsiperinteen tutkimukseen

Ajankohtaista | 03.12.2020

Kyynelkanavat -hankkeessa on mukana mm. Ilomantsin seurakunnan kanttori, tohtorikoulutettava Riikka Patrikainen.

Koneen Säätiö on myöntänyt 399 100 euron apurahan hankkeelle, jossa kolme taiteilija-tutkijaparia kysyvät, minkälaisiin tarpeisiin itkuvirret nykymaailmassa vastaavat. Tieto myönnetyistä apurahoista julkaistiin 3.12.2020.

Itkuperinnettä lähestytään hankkeessa niin kehollisuuden, uskonnollisuuden, yhteisöllisyyden kuin tunteidenkin näkökulmasta. Hankkeessa otetaan tarkasteluun myös yhteiskunnan rapautuva yhteisöllisyys, jonka koronakriisi on tuonut kirkkaasti esiin.

Projektia johtaa etnomusikologian dosentti Elina Hytönen-Ng. Hänen lisäkseen hankkeessa toimivat tutkijoina folkloristi, väitöskirjatutkija Viliina Silvonen sekä ortodoksinen kirkkomuusikko ja kulttuurintutkija, tohtorikoulutettava Riikka Patrikainen. Tutkijoiden työpareina hankkeessa mukana ovat itkuvirsiperinteeseen erikoistuneet muusikot Emilia Kallonen, Liisa Matveinen ja Emmi Kuittinen.

Koneen Säätiö tukee humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä ja ympäristötieteellistä tutkimusta sekä taiteellista työskentelyä kaikilla taiteen aloilla. Vuonna 2020 säätiö myönsi apurahoja, palkintoja ja lahjoituksia yhteensä noin 40 miljoonaa euroa.