Kirkolliskokous koolla etäyhteyksin 23.–25.11.

Ajankohtaista | 23.11.2020

Kirkollishallitus on vahvistanut kokouksen asialuettelon 14.10. pidetyssä istunnossa.

Tietokone ja älypuhelin

Vuoden 2020 kirkolliskokous järjestetään koronapandemian vuoksi etäyhteyksin 23.–25.11.2020. Asialuettelo on tavallista suppeampi: kirkolliskokous päättää etäkokouksessa vuoden 2021 talousarviosta, vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmista, vuoden 2019 tilinpäätöksestä sekä vuosien 2021–2025 tavoite- ja toimintasuunnitelmasta. Lisäksi kirkolliskokous käsittelee kirkolliskokouksen asettaman lakiryhmän esitykseen liittyen tarpeelliset säädösmuutokset, jotka tarvitaan vuoden 2021 alusta toteutettavan seurakuntien hallinnonuudistuksen täytäntöönpanemiseksi.

Asialuettelosta karsitut asiat (kirkolliskokoukselle saapuneet aloitteet, palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan arviointi sekä mahdollinen apulaispiispan vaali) käsitellään ylimääräisessä kirkolliskokouksessa keväällä 2021.

Kirkolliskokouksen kokoonpanossa on tapahtunut yksi muutos. Hannele Meskuksen aloitettua 23.3.2020 työt kirkon palvelukeskuksen johtajana, hänen luottamustehtävänsä kirkolliskokousedustajana lakkaa. Meskuksen tilalle talousvaliokuntaan on noussut Oulun hiippakunnan maallikkoedustajien vaalissa toiseksi eniten ääniä saanut Veli-Matti Tikkunen.

Kokousta voi seurata kirkon sivuilla tuttuun tapaan 

Kokouksen kulku on poikkeusjärjestelyistä huolimatta tavanomainen ja sitä voi tänäkin vuonna seurata kirkon sivuston kautta.

Kokous alkaa rukoushetkellä maanantaina 23.11. kello 12. Palvelus toimitetaan Kuopiossa sijaitsevassa kirkon keskustalon kotikirkossa ja se välitetään seurattavaksi suorana lähetyksenä kirkon sivuille.

Ensimmäinen täysistunto alkaa Teamsin välityksellä kello 13. Täysistunnon aluksi kuullaan Hänen Kaikkipyhyytensä, ekumeenisen patriarkka Bartolomeoksen tervehdys ja Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leon avauspuhe. Tämän jälkeen alkaa kokouksen lähetekeskustelu. Lähetekeskustelun päätteeksi asiat lähetetään valiokuntien käsiteltäväksi. Valiokunnat työskentelevät suojatuin etäyhteyksin.

Kaikki kokouksen täysistunnot ovat seurattavissa suorana lähetyksenä kirkon sivuilla. Jokaisesta täysistunnosta julkaistaan myös uutinen kirkon etusivulla välittömästi istunnon päätyttyä. Seuraavan täysistunnon alkamisaika ilmoitetaan aina uutisen lopussa.

Vuoden 2020 kirkolliskokouksen vahvistettu asialuettelo

Kokouksen järjestäytyminen

1. Puheenjohtajiston ja sihteeristön toteaminen sekä varapuheenjohtajien valitseminen
2. Kirkolliskokouksen asialuettelon vahvistaminen ja asioiden käsittely valiokunnissa
3. Kirkolliskokouksen menojen kattaminen, päättäminen edustajien ja avustajien palkkioista

Kirkollishallituksen esitykset

4. Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2019
5. Kirkon strategia vuosille 2021–2025, strategiatyöryhmän loppuraportti
6. Keskusrahaston vuoden 2021 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2023
7. Lakityöryhmän esitykset lain ja kirkkojärjestyksen muutoksista

Kirkollishallitus esittää, että asiat käsitellään valiokunnissa seuraavasti:
Hallintovaliokunta: asiat -
Lakivaliokunta: asia 7
Sivistysvaliokunta: asia 5
Talousvaliokunta: asiat 4, 6

Kirkolliskokous ja sen toiminta pähkinänkuoressa

Kirkolliskokous on Suomen ortodoksisen kirkon ylin päättävä elin. Sen itseoikeutettuja jäseniä ovat Suomen ortodoksisen kirkon piispat, Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo, Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni ja Oulun metropoliitta Elia. Lisäksi kirkolliskokouksen jäseniä ovat vaalilla valitut 18 maallikoiden, 11 papiston ja kolme kanttoreiden edustajaa.

Asia tulee kirkolliskokouksessa vireille kirkollishallituksen esityksellä tai piispan, kirkolliskokouksen jäsenen, seurakunnan tai luostarin aloitteella. Aloitteiden jättöaika on kesäkuussa.

Kirkolliskokouksen asialistalla olevat asiat käsitellään ensin lähetekeskustelussa. Sen jälkeen ne siirretään valiokuntien valmisteltavaksi. Valiokunnat valmistelevat asioista mietinnöt, jotka tuodaan täysistuntoon kahdesti. Ensimmäisessä käsittelyssä asia laitetaan pöydälle, toisessa käsittelyssä kirkolliskokous tekee asiasta päätöksen. Asia voidaan poikkeustapauksessa lähettää myös uuteen valmisteluun valiokuntaan.

Kirkolliskokous asettaa valiokunnat koko toimikaudekseen. Kirkolliskokouksen pysyvät valiokunnat ovat lakivaliokunta, sivistysvaliokunta, hallintovaliokunta, talousvaliokunta ja tarkastusvaliokunta.

Kirkolliskokouksen jäsenet valiokunnittain toimikaudella 2019–2023

 • Arkkipiispa Leo
 • Metropoliitta Arseni
 • Metropoliitta Elia

Lakivaliokunta:

 • Jonas Bergenstad 
 • Ritva Bly 
 • Tuovi Haikala 
 • Mikko Sidoroff 
 • Matti Tolvanen 

Sivistysvaliokunta:

 • Anna Kasdaglis 
 • Juhani Matsi 
 • Risto Nordell 
 • Elina Palola 
 • Juha Riikonen 
 • Aleksander Roszczenko 
 • Ulla Saarinen 
 • arkkimandriitta Sergei 

Hallintovaliokunta:

 • Armas Hakkola 
 • Heikki Huttunen 
 • Dmytro Lang 
 • Sofia Laukkanen 
 • Lea Oravalahti-Pehkonen 
 • Mikael Sundkvist 
 • nunna Elisabet (Liisa Toppila) 
 • Timo Tynkkynen 
 • Teo Merras 
 • Jaana Tanhuanpää 

Talousvaliokunta:

 • Jarmo Ihalainen 
 • Esko Huovinen 
 • Ioannis Lampropoulos 
 • Mari Mattila 
 • Veli-Matti Tikkunen
 • Varvara Merras-Häyrynen 
 • Marko Patronen 
 • Anna-Katriina Salmikangas 
 • Markku Salminen