Lapsen oikeuksien päivänä huomio yhdenvertaisuuteen katsomusopetuksessa

Ajankohtaista | 20.11.2020

USKOT-foorumi julkaisee 20.11. oppaan yhdenvertaisuuden edistämisestä perusopetuksessa.

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Teemapäivän tavoitteena on lisätä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta ja lasten oikeuksien toteutumista.

USKOT-foorumi julkaisee Lapsen oikeuksien päivänä oppaan yhdenvertaisuuden edistämisestä perusopetuksessa. Oppaassa kiinnitetään huomiota erityisesti katsomusaineiden opetukseen.

Oppilaiden vanhempia, opetushenkilöstöä että muita viranhaltijoita varten laadittu opas on tärkeä paitsi lapsen oikeuksien myös vanhempien vapauksien, uskonnollisten yhteisöjen intressien ja valtion velvollisuuksien kannalta.

Ajatus oppaan koostamisesta syntyi USKOT-foorumin marraskuussa 2017 järjestämän “Uskonnot suomalaisessa yhteiskunnassa” -seminaarin seurauksena.

– Seminaari oli puolestaan päätetty järjestää, koska USKOT-foorumin hallituksen ja uskonnonopetusjaoston tietoon oli tullut lukuisia tapauksia, joissa oppilaan oikeuksia perusopetuksessa oli loukattu, kertoo yksi kirjan kirjoittajista, Suomen ortodoksisen kirkon kasvatusasiain koordinaattori Sirpa Okulov.

Oman uskonnon opetuksen merkitys korostuu, kun asiaa tarkastellaan vähemmistönäkökulmasta. Samalla tavalla kuin elämänkatsomustiedon opetus on tärkeää uskonnottomille, oman uskonnon opetus vahvistaa uskonnollisten vähemmistöjen inkluusiota koulujärjestelmässä. Laadukas opetus seuraa opetussuunnitelman perusteita ja takaa siten oppijoille laajan akateemisen sivistyksen oppijan omasta traditiosta. Kriittinen opetus ei tarkoita toisen perinteen tai uskonnon loukkaamista, vaan näkökulmien laajentamista ja uusien kysymysten herättämistä oppijoissa.

Oppaassa käydään seikkaperäisesti läpi uskontojen yhteisopetuskokeilut yhdenvertaisuuden näkökulmasta ja yhdenvertaisuus uskonnonopetuksessa vähemmistönäkökulmasta. Lisäksi se sisältää kattavan esityksen asiaa sääntelevistä kansainvälisistä sopimuksista ja kansallisesta lainsäädännöstä. Oikeussuojakeinojen osalta on noudatettu samaa jakoa: mukana ovat sekä kansainväliset valvontaelimet että kansalliset oikeussuojakeinot.

Oppaan oikeuslähteitä ja oikeussuojakeinoja koskevat osuudet on kirjoittanut Atik Ali. Muista osista vastaavat Sirpa Okulov ja Suaad Onniselkä.

Ohessa opas pdf-muodossa.

Tutustu myös Lapsen oikeuksien sopimukseen: https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-kokonaisuudessaan/