Kirkkojen yhteiskuntaopit vertailussa

Ajankohtaista | 19.11.2020

Ajatushautomo Kompassin julkaisussa ortodoksista näkökulmaa valottaa isä Teo Merras.

Lauantaina 21.11. julkaistaan Helsingissä Ajatushautomo Kompassin kustantama kirja Kirkkojen yhteiskunnallinen opetus. Teoksessa evankelis-luterilaisen, helluntailaisen, ortodoksisen, katolisen ja reformoidun kirkon edustajat esittelevät kirkkonsa yhteiskunnallisen opetuksen perusteita. Vastaavanlaista kokonaisuutta ei ole aiemmin julkaistu suomeksi.

Ortodoksisesta näkökulmasta aihetta käsittelee teoksessa pastori Teo Merras Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta.

– Kirjahankkeen alku on viime keväässä. Ajatushautomo Kompassi oli aikeissa järjestää kirkkojen yhteiskunnallista opetusta käsittelevän seminaarin, mutta koronapandemian vuoksi seminaari peruuntui. Sen sijaan Kompassi päätti tuottaa aiheesta kirjan, johon kutsuttiin eri kirkkojen edustajia kirjoittamaan oman kirkkonsa opetuksesta, kertoo isä Teo.

Isä Teon kutsui mukaan hankkeeseen Ajatushautomo Kompassin hallituksen puheenjohtaja Esa Erävalo, ortodoksi itsekin. Äskettäin Yhdysvalloissa akateemisen jatkotutkinnon (Doctor of Ministry) suorittanut isä Teo epäröi ensin mukaan lähtemistä.

– Kun ryhdyin syvemmin pohtimaan asiaa, muistin, että äitikirkkomme oli juuri julkaissut merkittävän dokumentin ”For the Life of The World” (FLOW, Maailman elämän edestä). Sen myötä vahvistui minulle käsitys, että saattaisin ryhtyä pyydettyyn kirjoitustehtävään.

Isä Teo otti oman tekstinsä lähtökohdaksi kysymyksen siitä, miksi ortodoksinen kirkko ei ole käytännössä tähän mennessä tuottanut systemaattista yhteiskunnallista opetusta käsittelevää teosta.

– Tästä aiheesta on ihan tehty tutkimuskin, johon omassa kirjoituksessani viittaan. Ainoa merkittävä dokumentti, joka aiheesta on tuotettu on Moskovan patriarkaatin vuonna 2000 julkaisema teksti ”The Basis of the Social Concept”. Tähän ilmastoon laskeutui oman patriarkaatimme aloitteesta Yhdysvalloissa tehty dokumentti. Tässä mielessä FLOW on hyvin merkittävä asiakirja. Ilokseni ja seurakuntalaisten hyödyksi dokumentti julkaistiin myös suomennettuna pian sen jälkeen kun olin oman artikkelini kirjoittanut. Nyt tekstini voi johdattaa lukijoita myös tämän alkuperäisen tekstin äärelle.

Isä Teo keskittyi artikkelissaan nimenomaan yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. sota ja rauha, yhteiskunta ja valtio, väkivalta, ihmiskauppa, pakolaisuus, raha ja taloudelliset ongelmat. Sen sijaan esimerkiksi bioetiikkaa ja teknologiaa käsittelevät osiot FLOW-dokumentista jäivät nyt tehdyn rajauksen ulkopuolelle.

– Tein myös vertailua FLOW-dokumentin ja Moskovan dokumentin painotuksellisista eroista ja mielestäni kokonaisuudesta tuli aika kiinnostava, toteaa isä Teo.

Kirja julkaistaan lauantaina 21.11. rajatulle yleisölle järjestetyssä tilaisuudessa. Julkaisutilaisuudessa puhuvat TT Kari Latvus (Evl), FT, varatuomari Markku Luoma (Helluntaiherätys), Doctor of Ministry Teo Merras (ort), TM, STB Gabriel Salmela (katolinen kirkko) ja PhD Esa Erävalo. Videoyhteyden kautta mukana on myös professori David T Koyzis (reformoitu kirkko) Kanadasta.

Tilaisuudesta tehdyn tallenteen voi myöhemmin katsoa Ajatushautomo Kompassin YouTube -kanavalta osoitteesta https://www.youtube.com/channel/UCMMgJBhQGzIT17WFcmdtVeQ/featured.

Kirjaa voi tilata osoitteesta kompassi@kompassi.org.

Teksti: Maria Hattunen