Valtuustovaalit edessä viidessätoista seurakunnassa

Ajankohtaista | 14.10.2020

Kaikilla vaalialueilla on riittävästi ehdokkaita, mutta kolmanneksella vaalialueista käydään sopuvaali.

Miten äänestän -infotaulu

Marraskuun alussa useimmissa ortodoksisissa seurakunnissa käydään seurakunnanvaltuustovaalit, joissa valitaan valtuutetut 1.1.2021 uusiutuviin seurakuntiin. Uusien valtuutettujen toimikausi alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2023.

Vaalia ei toimiteta seurakunnissa, joissa ei tapahdu vuoden vaihteessa aluemuutoksia. Näitä ovat Oulun, Lapin, Kajaanin, Saimaan, Turun ja Jyväskylän seurakunnat.

Ehdokasasettelu on tehty syyskuussa ja ehdokaslistat on julkaistu seurakuntien omissa viestintäkanavissa. Oman vaalialueen ehdokkaisiin ja vaaliaikatauluun voi siis tutustua jo nyt. Ennakkoon perehtyminen kannattaa, sillä jokainen äänioikeutettu voi äänestää vain oman vaalialueen ehdokasta / ehdokkaita ja nyt toimitettavien vaalien vaalialuejako poikkeaa paikoin selvästi aiemmista valtuustovaaleista.

Vaalissa voi antaa niin monta ääntä kuin omalta vaalialueelta valitaan valtuustoedustajia.

Toisin kuin edellisissä valtuustovaaleissa, tällä kertaa kaikilla vaalialueilla on ehdolla vähintään yhtä monta ehdokasta kuin alueelta valitaan valtuutettuja. Kaikilla vaalit käyvien seurakuntien äänioikeutetuilla jäsenillä on siis mahdollisuus äänestää.

Ehdokasmäärissä on kuitenkin valtavaa hajontaa. Esimerkiksi Helsingin ensimmäisellä vaalialueella ja Iisalmen vaalialueella ehdokkaita on kaksinkertainen määrä valtuustopaikkoihin verrattuna ja myös Kuopion vaalialueella ja Joensuun ensimmäisellä vaalialueella päästään lähes samoihin lukemiin. Kolmanneksella kaikista vaalialueista – kaikkiaan yhdeksällä vaalialueella – käydään silti sopuvaali.

Sopuvaalien taustalta löytyy usein halu varmistaa alueellinen tasa-arvo päätöksenteossa. Vaalialuejaossa on haluttu huomioida myös kauempana seurakunnan keskuksesta sijaitsevat alueet. Viime vaaleissa kuitenkin nähtiin, että joskus hyvä aie voi kääntyä itseään vastaan: väkimäärältään pienimmiltä vaalialueilta ei aina löydetäkään ehdokasta.

Tämänkin syksyn vaaleissa sopuvaalit käydään useimmiten uudistuvien seurakuntien reuna-alueilla – esimerkiksi Hämeenlinnasta valitaan Helsingin seurakunnan valtuustoon kaksi valtuutettua ja ehdolla on kaksi ehdokasta. Kaakkois-Suomen seurakunnan valtuustoon valitaan Haminan ja Loviisan vaalialueilta molemmilta yksi valtuutettu ja ehdolla on yksi ehdokas. Toisaalta Iisalmen esimerkki osoittaa, että vaaliaktiivisuus voi olla korkealla myös kauempana uuden seurakunnan nimikkokunnasta.

Sopuvaaliin on päädytty kuitenkin myös Tampereella, jossa valmistellaan uutta tulevaisuutta yhdessä Vaasan seurakunnan kanssa. Uuden seurakunnan valtuustoon valitaan yhteensä 15 valtuutettua, 11 Tampereen kahdelta vaalialueelta ja neljä Vaasan kahdelta vaalialueelta. Neljästä vaalialueesta kolmella toimitetaan sopuvaali: vain Vaasan toisella vaalialueella on ehdokkaita kaksinkertainen määrä valtuustopaikkoihin nähden.

Äänestysturvallisuus huomioidaan kaikilla äänestyspaikoilla

Paikoin on kuultu huolestuneita arveluita siitä, voidaanko vaalit toimittaa turvallisesti koronaepidemian huolestuttavasta kiihtymisestä huolimatta ja uskaltavatko myös riskiryhmiin kuuluvat tulla äänestämään.

Seurakunnat ottavat koronariskit monin tavoin huomioon vaalijärjestelyissä ja tekevät kaikkensa, jotta jokainen äänioikeutettu tuntisi olonsa vaalipaikalla turvalliseksi. Esimerkiksi kaikilla Helsingin ja tulevan Kaakkois-Suomen seurakunnan äänestyspaikoilla jaetaan äänestäjille henkilökohtaiset kynät äänestämistä varten. Äänestysaikaa on monin paikoin entistä enemmän, jotta äänestyspaikoille syntyisi mahdollisimman vähän jonotustilanteita. Turvaväleistä pidetään tarkasti huolta ja kaikille äänestämään tuleville suositellaan kasvosuojuksen käyttöä. Vaalitoimitsijat käyttävät maskia koko vaalin toimittamisen ajan. Äänestyspaikalla on tarjolla käsidesiä.

Myös äänestäjät voivat omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että äänestäminen sujuu turvallisesti. Mikäli mahdollista, kasvosuojusta kannattaa käyttää koko äänestystilanteen ajan. Jokainen voi myös huolehtia riittävän turvavälin pitämisestä toisiin.

Mikäli äänioikeutetulla on koronavirukseen viittaavia oireita, äänestämään ei voi tulla. Kannattaa kuitenkin muistaa, että vaikka äänestää voi vain oman vaalialueen ehdokkaita, niin oman äänen voi antaa millä tahansa oman seurakunnan äänestyspaikalla. Jos siis tuntee olonsa nuhaiseksi ensimmäisenä äänestyspäivänä, äänestämään saattaa paikoin ehtiä vielä toipumisen jälkeenkin jollain seurakunnan äänestyspaikoista.

Teksti: Maria Hattunen
Kuva: ONL ry