Kenelle vuoden 2020 Ekumeeninen teko -tunnustus?

Ajankohtaista | 12.10.2020

Ekumeeninen teko -tunnustuksen saajaksi pyydetään tekemään ehdotuksia 30.11.2020 mennessä.

Ekumeeninen teko -tunnustuksen kautta nostetaan esiin ekumeeninen aloite tai toimintamuoto, joka vahvistaa ekumeenista asennetta ja vie eteenpäin pyrkimystä Kristuksen kirkon näkyvään ykseyteen. Vuoden 2020 Ekumeeninen teko -tunnustuksen saajaksi pyydetään tekemään ehdotuksia 30.11.2020 mennessä.

Tunnustus voidaan myöntää tapahtumalle, hankkeelle tai idealle. Sen voi saada niin yksittäinen henkilö kuin ryhmä tai järjestö, seurakunta tai seurakunnat yhdessä. Sillä voidaan palkita uusia ideoita tai ekumeenista jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Ortodoksisista toimijoista tunnustuksen saajia ovat aiemmin olleet mm. Kuopion ortodoksinen seurakunta yhdessä muiden Kuopion kirkkovaellus -tapahtuman järjestäjien kanssa (2018) ja Ilomantsin ortodoksinen seurakunta yhdessä evankelis-luterilaisen ystävyysseurakuntansa, Turun Martinseurakunnan kanssa (2017).

Kaikki voivat tehdä ehdotuksia tunnustuksen saajaksi. Ehdotukset osoitetaan Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitukselle 30.11.2020 mennessä: sen@ekumenia.fi

SEN:n hallitus päättää tunnustuksen saajan ja kunniakirja ojennetaan kevätkokouksessa 2021.