Kirkon toimintakulttuuria on kehitettävä yhdessä

Ajankohtaista | 05.10.2020

Ortodoksisten pappien liitto haluaa olla rakentamassa kirkkomme tulevaisuutta.

Kirkkomme papiston keskuudessa tiedostamme, että emme kirkossamme toimi kaikilta osin niin kuin meidän Kristuksen ruumiin jäseninä kuuluisi toimia. Osa kirkkomme haasteista on ollut esillä myös mediassa. Kirkkomme ongelmiin on monia syitä ja osallisia, eivätkä ne ole ratkaistavissa yksittäisen johtajan vaihtamisella. Tarvitsemme laajempaa toimintatapojen kehittämistä. Ongelmiin on löydettävä ratkaisuja yhdessä. Piispojen keskinäinen riitely on asia, joka aiheuttaa hämmennystä seurakuntalaisissa ja vahingoittaa kirkkoamme sen kaikilla tasoilla. Tämä on yksi asia, johon on löydyttävä ratkaisu mahdollisimman pian. Toivomme, että lähimmäisenrakkaus voittaa.

Pappien liittona haluamme olla ratkaisemassa kirkkomme ongelmia ja muokkaamassa toimintatapojamme sellaisiksi, kuin Kristuksen evankeliumi, kirkkomme traditio ja suomalainen yhteiskunta meiltä edellyttävät. Tämän edistämiseksi alettiin jo keväällä suunnitella Ortodoksisten pappien liiton opintopäiviä, joiden tavoitteena oli edistää avointa keskustelua sekä yhteishenkeä ja keskinäistä luottamusta. Joensuussa syyskuun lopussa järjestetyillä opintopäivillä tarkasteltiin yhdessä, millainen Suomen ortodoksinen kirkko on nyt ja minkälainen tulevaisuus sillä on edessä.  Opintopäivillä pohdittiin yhdessä kirkon toiminta- ja keskustelukulttuurin kehittämistä. Kokoontumisessa päästiin hieman lähemmäksi kirkkomme olemukseen kuuluvaa keskustelevaa, synodaalista toimintatapaa ja se oli avaus tiellämme kohti keskustelevampaa toimintakulttuuria. Yhteinen kokoontuminen vahvisti yhteishenkeä ja halua toimia yhdessä kirkon parhaaksi ja Jumalan kunniaksi.

Kirkkomme esipaimenet on kutsuttu tapaamaan hänen pyhyyttään Konstantinopolin ekumeenista patriarkkaa Bartolomeosta ja Pyhän synodin jäseniä. Toivomme, että Pyhä synodi Pyhän Hengen vaikutuksella pystyy auttamaan kirkkoamme löytämään tien eteenpäin tästä haastavasta tilanteesta.

Ortodoksisten pappien liiton hallitus
Jaakko Vainio, puheenjohtaja
Tuomas Kallonen, varapuheenjohtaja
Joonas Ratilainen, sihteeri
Kaarlo Saarento
Kimmo Kallinen
Andreas Salminen

Lisätietoa syyskuussa järjestetyistä Ortodoksisten pappien liiton opintopäivistä: https://ortodoksistenpappienliitto.wordpress.com/tapahtumat/