Kristinuskon ja islamin kohtaaminen kirkkoisän silmin

Ajankohtaista | 28.09.2020

Pappismunkki, FT Serafim Seppälän toimittama ja suomentama uutuusteos tutustuttaa ensimmäisen arabiaksi kirjoittaneen kirkkoisän, Theodoros Abu Qurran, ajatteluun.

Kirjan kansi

Ortodoksisen kirkon pyhiin kuuluva Theodoros Abu Qurra vaikutti 700–800 -lukujen vaihteessa nykyisen Kaakkois-Turkin alueella. Hän on ensimmäinen arabiaksi kirjoittanut kirkkoisä eli hänen tekstinsä ovat varhaisinta arabiankielistä ortodoksista kirjallisuutta.

Juuri ilmestynyt kirjauutuus sisältää laajan kokoelman Abu Qurran kirjoituksia, joissa käsitellään islamia ja kristilliseen Lähi-itään tullutta islamilaista valtaa.

Abu Qurran keskeinen huolenaihe oli uskonnon vaihtaminen ja sen kriteerit. Hänen aikanaan Lähi-idän historiassa tapahtui ensimmäisen kerran, että kristittyjä kääntyi joukoittain pois kristinuskosta. Islamiin kääntymistä saivat aikaan erityisesti taloudelliset ja muut ulkoiset seikat, ja tästä asetelmasta Abu Qurra löytää paljon kritisoitavaa. Uskonnon vaihtamisen motiiveihin liittyvät probleemit ovat osin samoja ja osin päinvastaisia kuin nyky-Suomessa. Nykylukijalle monet hänen painotuksistaan tarjoavat yllätyksiä.

Arabiasta käännettyjen kirjoitelmien lisäksi teoksessa on käännökset kreikankielisistä dialogeista, joissa kristitty viisas vastailee muslimien kysymyksiin. Dialogit ovat eloisia, jopa hauskoja, ja edustavat eräänlaista Lähi-idän veijarigenreä, jossa viisaat ja vähemmän viisaat yrittävät puhua toisiaan pussiin.

Arabian- ja kreikankieliset alkutekstit on suomentanut pappismunkki, FT Serafim Seppälä, joka toimii systemaattisen teologian ja patristiikan professorina Itä-Suomen yliopistossa. Hän laatinut teokseen myös laajan, lähes 60-sivuisen johdannon Theodoros Abu Qurran ajatteluun ja arabiankieliseen kristillisyyteen.

Theodoros Abu Qurra: Kirjoituksia kristinuskosta ja islamista. Toim. ja suom. Serafim Seppälä. Suomen patristinen seura 2020. 259 s.
Linkki Tiedekirjan verkkokauppaan: https://www.tiedekirja.fi/default/kirjoituksia-islamista-ja-kristinuskosta.html