Apurahoja haettavissa

Ajankohtaista | 25.09.2020

Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätiö julistaa haettavaksi apurahoja yhteensä enintään 6 000 euroa.

Anomuksen kohteen tulee olla säätiön tarkoitukseen sopiva ja hiippakunnan eli Lapin, Oulun, Kajaanin, Vaasan ja Tampereen ortodoksisten seurakuntien alueeseen liittyvä. Sen tulee edistää ja tukea ortodoksisen kulttuuriperinteen säilyttämistä tai avustaa ortodoksisen kulttuurin ja teologian opiskelua tai tutkimusta ja tunnetuksi tekemistä. Kohde voi myös liittyä ortodoksisten vähemmistöjen kuten erimerkiksi kolttakansan henkisiin ja sosiaalisiin pyrintöihin.

Vapaamuotoisessa ja tiiviissä hakemuksessa tulee olla suunnitelma apurahan käytöstä sekä muut hakijan tarpeelliseksi katsomat liitteet, esimerkiksi suositukset.

Lisätietoja antavat säätiön hallituksen puheenjohtaja, fil. tri Ahti E. Pyörnilä, puh. 050-382 6669 sekä toimitusjohtaja, kirjapainoneuvos Seppo Maskonen, puh. 044-349 0494.

Anomukset lähetetään toimitusjohtajalle 30.10.2020 mennessä osoitteella Mallastie 2 A 22, 90520 Oulu tai sähköpostilla seppo.maskonen@gmail.com.