Mikä muuttuu lukion uskonnonopetuksessa?

Ajankohtaista | 15.09.2020

Ortodoksisen uskonnon opettajat kokoontuivat pohtimaan uuden opetussuunnitelman vaikutuksia käytännön työhön.

Lukioiden ortodoksisen uskonnon opettajat kokoontuivat lauantaina 12.9. pohtimaan elokuussa 2021 voimaan astuvia uusia lukion opetussuunnitelman perusteita. Osa opettajista osallistui tapahtumaan Helsingin seurakunnan tiloissa ja osa Teams-etäyhteyden välityksellä.

Opetusneuvos Kati Mikkola Opetushallituksesta kertoi, mikä perusteissa tulee muuttumaan. Ortodoksisen uskonnon kaksi pakollista kurssia tulevat säilymään. Toisaalta niitä ei enää kutsuta kursseiksi, vaan moduuleiksi ja laajuus määritellään opintopisteinä. Kumpikin moduuli on laajuudeltaan kaksi opintopistettä.  Moduuleista rakennetaan paikallisesti opintojaksoja sellaisenaan tai yhdessä jonkun toisen oppiaineen moduulin kanssa.

Uudessa opetussuunnitelmassa panostetaan korkeakoulu-, kansainvälisyys- ja työelämäyhteistyöhön eli pyritään lisäämään yhteyksiä ympäröivään maailmaan. Lisäksi uutena tulevat laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, jotka muodostavat oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Osa-alueet ovat hyvinvointi-, vuorovaikutus-, monitieteinen ja luova, yhteiskunnallinen, eettisyys ja ympäristö- sekä globaali ja kulttuuriosaaminen. Laaja-alainen osaaminen linkittää ortodoksisen uskonnon opintoja muiden uskontojen oppimäärien ja muiden oppiaineiden opintoihin, tukee ajankohtaisten ilmiöiden ja teemojen käsittelyä opetuksessa sekä vahvistaa opetuksen kytkemistä opiskelijan omien valmiuksien ja osaamisen kehittämiseen ja reflektioon.

Outokummun lukion rehtori Juhani Räsänen hahmotteli sitä, miten ortodoksisen uskonnon opettajat voivat yhdessä työstää laaja-alaisen osaamisen tavoitteita oman oppiaineensa osalta. Lisäksi on tärkeää miettiä, miten näiden tavoitteiden saavuttamista arvioidaan. Räsänen korosti uuden opetussuunnitelman mukanaan tuomaa velvoitetta yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Ortodoksisen uskonnon osalta se voi tarkoittaa esimerkiksi järjestöjä, seurakuntia ja yliopistoja.

Yliopisto-opettaja Teemu Toivonen Itä-Suomen yliopistosta kertoi erilaisista mahdollisuuksista päästä ortodoksisen teologian tutkinto-opiskelijaksi. Itä-Suomen yliopistolla on jo nyt yhteistyösopimuksia monien lukioiden kanssa teologian opintojen suoritusmahdollisuudesta lukio-opintojen aikana. Lukion uuden opetussuunnitelman yhteistyövelvoitteen myötä sopimusten määrä tulee varmasti kasvamaan.

Lopuksi koulutuspäivässä pohdittiin lukiopedagogiikkaa ja opettajat toivat esiin hyvin toimivia käytänteitä. Yhdessä todettiin, että vierailut ja vierailijat ovat uuden opetussuunnitelman mukaisia pedagogisia ratkaisuja. Tänä päivänä vierailijan saamisen tunnille ei pitäisi olla vaikeaa. Etäyhteyden päähän voi helposti saada piispoja tai vaikkapa itse patriarkan!

Teksti: Kaarina Lyhykäinen