Tampereen toisen papin ja kanttorin toimien ehdokasasettelut

Ajankohtaista | 07.09.2020

Papin toimeen tuli viisi ja kanttorin toimeen kaksi hakemusta.

Oulun metropoliitta Elia on suorittanut ehdokasasettelun Tampereen ortodoksisessa seurakunnassa avoinna olleisiin toisen papin toimeen ja kanttorin toimeen.

Toisen papin työsopimussuhteiseen toimeen tuli 4. syyskuuta päättyneen hakuajan puitteissa viisi hakemusta. Ortodoksisesta kirkosta annetun lain (63§) mukaan piispa asettaa ehdolle enintään kolme ansiokkainta ja tehtävään sopivinta ehdokasta.

Metropoliitta Elia on asettanut hakijoista ensimmäiselle vaalisijalle pastori Tuomas Kallosen, toiselle vaalisijalle pastori Joonas Ratilaisen ja kolmannelle vaalisijalle pastori Jaso Pössin. Kaikki ehdolle asetetut hakijat täyttävät kirkkojärjestyksen (132§) mukaiset kelpoisuusehdot papin toimeen.

Seurakunnan kanttorin työsopimussuhteiseen toimeen tuli 4.9. päättyneen hakuajan puitteissa kaksi hakemusta. Metropoliitta Elia on asettanut hakijoista ensimmäiselle vaalisijalle teologian maisteri Valeria Ratilaisen ja toiselle vaalisijalle teologian maisteri Markus Hännisen. Molemmat hakijat täyttävät kirkkojärjestyksen (133§) mukaiset kelpoisuusehdot kanttorin toimeen.

Papin ja kanttorin valitsee Tampereen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuusto.