Kanttorin toimi avoinna Vaasan seurakunnassa

Avoimet työpaikat | 01.09.2020

Toimen sijoituspaikka on Vaasa.

Vaasan ortodoksiseen seurakuntaan julistetaan haettavaksi kanttorin työsopimussuhteinen toimi. Toimen sijoituspaikka on Vaasa ja kanttorin tämänhetkisenä esimiehenä toimii Vaasan seurakunnan kirkkoherra.

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 133§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Hänen eduksensa katsotaan ruotsin kielen taito. Toimen vastuualueeseen kuuluu olennaisena seurakunnan jumalanpalveluselämä. Lisäksi työhön sisältyy seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö sekä diakoniatyö. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja pitkäjännitteistä suunnitelmallisuutta.

Valittu kanttori tulee toimimaan Vaasan kirkkoherran työparina toiminta-alueenaan nykyisen Vaasan seurakunnan alue. Tehtävä on otetavissa vastaan 1.11.2020 tai sopimuksen mukaan.

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti ja toimi kuuluu vaativuusryhmään IV. Tointa täytettäessä noudatetaan enintään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus sekä aiempi työkokemus, on toimitettava Oulun hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa 15.9.2020 klo 16.00 mennessä joko henkilökohtaisesti tai postin välityksellä Oulun hiippakunnan kansliaan (Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu) tai sähköisesti osoitteeseen oulun.hiippakunta@ort.fi.

Lisätietoja: kirkkoherra Andrei Sõtšov, puh. 0400 761 718, andrei.sotsov@ort.fi

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy