Tiedottajan sijaisuus avoinna Helsingin seurakunnassa

Avoimet työpaikat | 31.08.2020

Kokoaikainen sijaisuus täytetään ajalle 1.10.2020–31.3.2022.

Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa avoinna tiedottajan sijaisuus

Helsingin ortodoksinen seurakunta hakee tiedottajaa määräaikaiseen työsuhteeseen vanhempainvapaan sijaiseksi ajalle 1.10.2020-31.3.2022. Työ on kokoaikainen (36,15h viikossa).

Tiedottaja vastaa seurakunnan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kokonaisuudesta, johon sisältyvät viestinnän strategiset linjaukset, viestinnän suunnittelu ja sisällöntuotanto sekä viestinnän arviointi. Tiedottaja vastaa kirkkoherralle mediasuhteista ja myönteisen julkisuuskuvan rakentamisesta. Hän toimii internet- ja intrasivuston päätoimittajana sekä vastaa sosiaalisen median kanavista.

Tiedottaja tukee johtoa viestinnän ammattilaisena sekä suunnittelee ja tuottaa viestinnän sisältöjä yhteistyössä eri seurakunnan alueiden ja toimintojen kanssa. Tiedottaja myös valmistelee oman tehtäväalueensa asioiden esittelyt luottamuselinten käsittelyyn ja vastaa tehtäväaluetta koskevan talousarvion seurannasta ja raportoinnista.

Sijaisuus painottuu erityisesti muutosviestintään. Helsingin ortodoksinen seurakunta yhdistyy 1.1.2021 alkaen Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntiin muodostaen näin aiempaa suuremman kokonaisuuden. Uudessa tilanteessa viestinnässä painottuu viestintästrategian päivittäminen, viestinnän suunnittelu koko uutta seurakuntaa palvelevaksi ja muutoksen sanoittaminen ja esiintuominen seurakuntalaisille ja sidosryhmille.

Sijaisuuden hoitaminen edellyttää vahvaa substanssiosaamista, monipuolista viestintäalan tuntemusta ja monitasoisten kokonaisuuksien hallintaa. Tehtävässä edellytetään vahvaa Suomen ortodoksisen kirkon ja ortodoksisuuden tuntemusta, erinomaista suomen kielen taitoa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä matkustusvalmiutta. Tehtävässä tulee ymmärtää niin seurakunnan kuin koko kirkon toiminnan tavoitteet. Seurakunnan koon takia tehtävään liittyy myös valtakunnallinen vaikuttavuus.

Tehtävään valittavalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto. Poikkeustapauksessa voidaan hyväksyä myös muu koulutus.

Suomen ortodoksisen kirkon jäsenyys sekä monipuolinen kielitaito katsotaan tehtävän hoitamisen kannalta eduksi.

Palkkauksessa noudatetaan ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 4.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvostolle osoitettu hakemus ja cv tulee toimittaa 11.9.2020 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hakemukset.helsinki@ort.fi.

Haastatteluun voidaan kutsua jo hakuaikana. Haastattelut pyritään suorittamaan seurakunnan keskustoimipisteessä Helsingin Liisankadulla tai tarpeen mukaan etähaastatteluna.

Lisätietoja tehtävästä antaa Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen, markku.salminen@ort.fi sekä tiedottaja Vlada Wahlstén vlada.wahlsten@ort.fi.

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy