Katekumeeniopetusta kirkkoon liittymistä harkitseville

Ajankohtaista | 26.08.2020

Ortodoksiapiirit ja katekumeenikurssit käynnistyvät monissa seurakunnissa myös koronasyksynä.

Tampereen kirkon kupolit

Ortodoksiseen kirkkoon liittymistä edeltää aina ajanjakso, jonka kuluessa kirkosta kiinnostunut perehtyy tavalla tai toisella kirkon oppiin ja jumalanpalveluselämään.

Monissa seurakunnissa järjestetään kirkkoon liittymistä harkitseville ryhmämuotoista opetusta, joka alkaa tyypillisesti syksyllä ja jatkuu aina kevääseen saakka. Ryhmäopetuksen sijaan seurakunta voi tarjota myös henkilökohtaista ohjausta kirkkoon liittymistä suunnittelevalle.

Varsinainen kirkkoon liittäminen voidaan toimittaa heti kun liittyjä on perehtynyt ortodoksisuuteen ja tehnyt asiassa päätöksen sekä osallistunut ensimmäisen kerran katumuksen sakramenttiin. Monin paikoin ryhmäopetukseen osallistuneet liitetään kirkkoon yhtaikaa – tyypillisesti pääsiäisen edellä.

Jos liittyjä on aiemmin saanut kasteen Pyhän Kolminaisuuden nimeen esimerkiksi evankelis-luterilaisessa kirkossa, hänet otetaan kirkon jäseneksi mirhavoitelun sakramentin kautta. Mikäli liittyjää ei ole kastettu, myös kaste toimitetaan.

Mitä on tarjolla tänä syksynä?

Tänä syksynä koronapandemia vaikuttaa myös katekumeeniopetuksen järjestämiseen. Viime vuosina opetusta on järjestetty lähes kaikissa seurakunnissa, mutta tänä syksynä monet seurakunnat ovat vielä ryhmätoiminnan osalta kahden vaiheilla. Kaikki eivät toisin sanoen ole vielä vahvistaneet syksyn kokoontumisia. Siksi kirkkoon liittymistä kiinnostuneiden kannattaa nyt seurata lähimmän ortodoksisen seurakunnan www-sivuja tai ottaa suoraan yhteyttä seurakunnan kansliaan ja tiedustella, miten kirkkoon liittyjiä seurakunnassa ohjataan tänä syksynä.

Perusopetusta on tarjolla myös sähköisesti. Rovasti Rauno Pietarinen Lapin ortodoksisesta seurakunnasta on tehnyt omalle YouTube -kanavalleen 16-osaisen ortodoksiakurssin, jonka kaikki osat löytyvät osoitteesta https://www.youtube.com/user/rpietarin. Lisääkin virtuaaliopetusta on suunnitteilla – siitä lisää hieman myöhemmin.

Ainakin muutamissa seurakunnissa syksyn opetus alkaa kuitenkin tänäkin syksynä tavalliseen tapaan. Kaikissa kokoontumisissa huomioidaan turvavälit ja hyvä käsi-. yskimis- ja aivastushygienia. Kokoontumisiin voi saapua vain oireettomana.

Helsingin ortodoksinen seurakunta
Seurakunnan järjestämään katekumeeniopetukseen ilmoittaudutaan etukäteen. Uusien katekumeeniryhmien aloitustilaisuudet järjestetään ennakkotiedoista poiketen torstaina 3. syyskuuta 2020 hajautetusti useammassa seurakunnan pyhäkössä. Lisätietoa: https://www.hos.fi/katekumeeniopetus-kaynnistyy-syyskuussa-poikkeusjarjestelyin/

Turun ortodoksinen seurakunta
Ortodoksiapiiri kokoontuu ensimmäisen kerran keskiviikkona 2.9. kello 17.30 alkaen seurakuntasalilla (Yliopistonkatu 19 B). Lisätietoa: http://www.turkuort.fi/ortodoksiapiiri/

Tampereen ortodoksinen seurakunta
Katekumeenikurssin infotilaisuus järjestetään tiistaina 1.9. kello 18 kirkon vieressä sijaitsevassa Nikolainsalissa (Tuomiokirkonkatu 27, sisäpiha).

Jyväskylän ortodoksinen seurakunta
Ortodoksisuus tutuksi -kurssin ensimmäinen kokoontuminen on keskiviikkona 23.9. kello 18 alkavan ehtoopalveluksen jälkeen noin kello 18.30 seurakunnan vanhassa salissa (Rajakatu 39). Lisätietoa: https://jklort.fi/2020/08/07/ortodoksisuus-tutuksi/

Saimaan ortodoksinen seurakunta
Katekumeeniopetus käynnistyy sekä Mikkelissä että Pieksämäellä. Lisätietoa: https://www.ortsaimaa.net

Nurmeksen ortodoksinen seurakunta
Ortodoksisuus tutuksi -opintopiiri aloittaa seurakuntasalilla (Salmenkatu 5) 10.9. kello 15.30. Opetusta voi seurata myös seurakunnan Facebook -tilin kautta.

Teksti: Maria Hattunen
Kuva: Heikki Santasalo