Kirkolle yli 65 000 euron valtionavustus diakoniatyöhön

Ajankohtaista | 24.08.2020

Avustus tarjoaa seurakunnille merkittävän mahdollisuuden diakoniatyön vahvistamiseen.

Ruoka-apukasseja

Eduskunta hyväksyi kesän alussa vuoden 2020 neljännen lisätalousarvion, jolla varauduttiin myös seurakuntien diakoniatyön tukemiseen poikkeusolojen aikana ja yhteiskunnan toipuessa koronakriisistä.

Suomen ortodoksinen kirkko teki 5.8. opetus- ja kulttuuriministeriölle hakemuksen, jossa esiteltiin ortodoksisten seurakuntien diakoniatoimintaa ja myös uusia toimintamuotoja, joita erityisavustuksella olisi mahdollista käynnistää. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 19.8. kirkolle 65 688 euron avustuksen hakemuksessa luonnosteltujen toimintojen tukemiseen.

Kirkko saa jakaa avustusta seurakunnille laskennallisin perustein seurakunnan alueen kunnan tai kuntien väkilukujen suhteessa. Taloustoimistossa tehdään laskelmat kunkin seurakunnan käytettävissä olevista avustusmääristä.

Seurakuntien on avustusta saadakseen tehtävä suunnitelma avustuksen käytöstä. Suunnitelma kirjataan kirkon kanssa tehtävään sopimukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa myöntämänsä avustusten käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä avustusten vaikutuksia.

Myönnetty avustus tarjoaa seurakunnille hyvät edellytykset laajentaa, kehittää ja uudistaa omaa diakoniatyötään, sillä avustus kattaa 100% hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Hankkeisiin ei toisin sanoen sisälly taloudellista omavastuuosuutta, kuten yleensä.

Mikäli seurakunnassa työskentelee jo nyt diakoniatyöntekijä, niin hänen palkkakustannuksiaan ei voi kattaa nyt myönnetyllä avustuksella. Sama koskee seurakunnan normaaleja tilakustannuksia.

Seurakunnille tarjotaan ideointi- ja raportointiapua, jotta avustuksen hyödyntäminen olisi mahdollisimman yksinkertaista. Kun taloustoimisto on tehnyt laskelmat seurakuntien maksimiavustusmääristä, avustuksen jakamista ja raportointia koordinoiva Juha Riikonen on yhteydessä seurakuntiin ja kertoo tarjolla olevasta avustuksesta tarkemmin.

Toimintaa suunniteltaessa diakoniaa kannattaa lähestyä sekä aineellisesta, henkisestä että sosiaalisesta näkökulmasta. Samalla on hyvä pohtia oman olemassa olevan diakoniatyön muotoja ja sen kautta esiin tulleita tarpeita. Tarvitaanko tietyllä alueella ensisijaisesti ruoka-apua (maksukortit, ruokakassien jakelu, diakonia-aamiaiset, vähävaraisten ruokailut) vai tukea esimerkiksi lapsiperheiden koulun aloitukseen (koulutarvikehankinnat, vaatehankinnat)? Tarvitaanko kuljetusapua aineellisen avun perille saamiseksi tai sosiaalisten verkostojen vahvistamiseksi? Haluaako seurakunta palkata syrjäytymisvaarassa olevia nuoria esimerkiksi pienten koululaisten läksykerhoihin tai muihin diakoniatehtäviin? Myös työttömän voi palkata diakoniatehtäviin. Mahdollisuuksia on monia.

Lisätiedot: Talouspäällikko Henna Mynttinen (henna.mynttinen@ort.fi, 040 865 2118), kasvatusasiain koordinaattori Sirpa Okulov (sirpa.okulov@ort.fi, 050 094 6601), Juha Riikonen (juha.riikonen@valamo.fi, 050 3247073).

Teksti: Maria Hattunen
Kuva: Sirpa Okulov