Tampereen seurakunnan toisen papin toimi avoinna

Avoimet työpaikat | 20.08.2020

Vastuualueeseen kuuluu diakoniatyö sekä lapsi- ja nuorisotyö yhteistyössä seurakunnan nuorisotoimenohjaajan kanssa.

Oulun hiippakunnassa on julistettu haettavaksi Tampereen seurakunnan toisen papin toimi.

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 132§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Toimen tämänhetkinen sijoituspaikka on Tampere ja nykyisen Tampereen seurakunnan alue. Vastuualueeseen kuuluu diakoniatyö sekä lapsi- ja nuorisotyö yhteistyössä seurakunnan nuorisotoimenohjaajan kanssa.

Hakijan eduksi katsotaan erinomaiset vuorovaikutustaidot ja monipuolinen kielitaito. Lisäksi työssä tarvitaan aloitekykyä, tiimityöskentelyä ja pitkäjännitteistä suunnitelmallisuutta.

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti ja toimi kuuluu vaativuusryhmään IV. Tointa täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävä on otettavissa vastaan 1.10.2020 tai sopimuksen mukaan.

Toimeen valitun tulee esittää lasten kanssa toimimiseen edellytettävä rikostaustaote.

Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus sekä aiempi työkokemus, on toimitettava Oulun hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa 4.9.2020 klo 16.00 mennessä joko henkilökohtaisesti tai postin välityksellä Oulun metropoliitan kansliaan (Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu) tai sähköisesti osoitteeseen oulun.hiippakunta@ort.fi.

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy