Tampereen seurakunnan kanttorin toimi avoinna

Avoimet työpaikat | 20.08.2020

Tehtävä on otettavissa vastaan 1.10.2020 tai sopimuksen mukaan.

Oulun hiippakunnassa on julistettu haettavaksi Tampereen seurakunnan kanttorin toimi.

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 133§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Toimen tämänhetkinen sijoituspaikka on Tampere, mutta työtehtäviä voi olla koko seurakunnan alueella.

Hakijan eduksi katsotaan erinomaiset vuorovaikutustaidot ja monipuolinen kielitaito. Lisäksi työssä tarvitaan aloitekykyä, tiimityöskentelyä ja pitkäjännitteistä suunnitelmallisuutta.

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti ja toimi kuuluu vaativuusryhmään IV. Tointa täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävä on otettavissa vastaan 1.10.2020 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus sekä aiempi työkokemus, on toimitettava Oulun hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa 4.9.2020 klo 16.00 mennessä joko henkilökohtaisesti tai postin välityksellä Oulun hiippakunnan kansliaan (Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu) tai sähköisesti osoitteeseen oulun.hiippakunta@ort.fi.

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy