Papin toimi avoinna Kuopion seurakunnassa

Avoimet työpaikat | 18.08.2020

Iisalmen toiminta-alueen papin toimi täytetään 1.1.2021 lukien.

Kuopion ortodoksisen seurakunnan Iisalmen toiminta-alueen papin toimi täytetään 1.1.2021 lukien. Nykyiset Kuopion, Iisalmen ja Rautalammin ortodoksiset seurakunnat muodostavat Kuopion ortodoksisen seurakunnan 1. tammikuuta 2021 alkaen.

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 132§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Toimen tämänhetkinen sijoituspaikka on Iisalmi ja vastuualueeseen kuuluu toiminta-alueen jumalanpalveluselämä ja seurakuntatyö.

Tointa täytettäessä otetaan huomioon hakijan kyky kehittää ja organisoida seurakuntatyötä sekä osoittaa sitoutuneisuuttaan. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja pitkäjännitteistä suunnitelmallisuutta. Venäjän kielen taito ja kyky toimittaa jumalanpalveluksia kirkkoslaaviksi katsotaan hakijalle eduksi.

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti ja toimi kuuluu vaativuusryhmään IV. Tointa täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävä on otettava vastaan 1.1.2021 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus sekä aiempi työkokemus, on toimitettava Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa 18.09.2020 klo 16:00 mennessä joko henkilökohtaisesti tai postin välityksellä Kuopion ja Karjalan hiippakunnan kansliaan (Karjalankatu 1, 70110 Kuopio) tai sähköisesti osoitteeseen kuopionjakarjalan.hiippakunta@ort.fi

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy