Kirkolle arvostettu tunnustus

Ajankohtaista | 18.08.2020

Sotainvalidien Veljesliitto luovutti 18.8. presidentin kultainen kiekko -kiertopalkintonsa Suomen ortodoksiselle kirkolle.

Markku Salminen ja kultainen kiertopalkinto

Ortodoksinen kirkko on jo sotavuosista lähtien toiminut sotainvalidien ja heidän perheidensä hyväksi. Yhteistyö ja tuki on ollut ennen kaikkea tärkeää, paikallista seurakuntatyötä. Myöhemmin kirkko on myös tukenut taloudellisesti sotainvalideja ja heidän perheitään lahjoittamalla kolehtivaroja heidän hyväkseen.

Sotainvalidien sekä puolisojäsenten arjessa yhteistyö on näkynyt etenkin alueilla, joissa asuu paljon ortodoksisia jäseniä. Esimerkiksi Veljesliiton tilaisuuksissa on järjestetty jumalanpalvelukset ortodokseille ja luterilaisille. Sotainvalidien hengellisissä tarpeissa auttavassa luottamuspappijärjestelmässä on myös ortodoksisen kirkon pappi.

Presidentti Urho Kekkosen lahjoitti kultaisen kiekon Veljesliitolle vuonna 1967 ja toivoi, että liitto tekisi siitä kiertopalkinnon, jonka se myöntää vuosittain eri yhteistyötahoille. Viimeisten viiden vuoden aikana kultaisen kiekon ovat vastaanottaneet KELA, valtioneuvosto, Suomen evankelis-luterilainen kirkko sekä Rajavartiolaitos.

Sotainvalidien Veljesliitto kiittää lämpimästi Suomen ortodoksista kirkkoa siitä tuesta, mitä se on sotainvalideille ja heidän perheilleen antanut.

Sotainvalidien Veljesliitto luovutti presidentin kultaisen kiekon 18. päivä elokuuta, jolloin liiton perustamisesta tulee kuluneeksi 80 vuotta. Suomen ortodoksisen kirkon puolesta tunnustuksen vastaanotti Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen.

Kuva: Sotainvalidien Veljesliitto