Hiippakunnat päivittivät koronaohjeensa

Ajankohtaista | 28.07.2020

Jumalanpalvelukset toimitetaan 1.8. alkaen sisätiloissa, mutta turvaväleistä ja tehostetuista hygieniatoimista pidetään edelleen kiinni.

Deisis -ryhmä Valamon pääkirkosta

Suomen ortodoksinen kirkko on toiminut koronapandemian aikana vastuullisesti. Kaikissa hiippakunnissa oli 17.3.–31.5. voimassa ohjeistus, jonka mukaan jumalanpalvelukset toimitettiin pyhäköissä suljetuin ovin ja kirkkokansa saattoi seurata palveluksia vain suoratoistokanavien ja videotallenteiden välityksellä. 1.6. alkaen seurakunnilla on ollut mahdollisuus toimittaa kirkkokansaa yhteen kokoavia jumalanpalveluksia pyhäköiden piha-alueilla.

Nyt kaikki hiippakunnat ovat päivittäneet koronaohjeensa. Elokuun alusta alkaen jumalanpalveluksiin voidaan taas kokoontua pyhäköihin, kunhan turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta pidetään huolta. Samoin edellytyksin voidaan järjestää myös muuta kokoavaa toimintaa – esimerkiksi seurakuntaopetusta tai kerhotapaamisia. Myös kirkkokahveja voidaan jälleen järjestää Kuopion ja Karjalan sekä Oulun hiippakunnissa, Helsingin hiippakunnassa kirkkoherran luvalla harkinnanvaraisesti.

Kuinka sitten voimme varmistaa, että riittävät turvavälit säilyvät ja tartuntariskit pysyvät minimissä? Tässä tarvitaan sekä seurakuntien että kirkkokansan panosta.

Seurakunnat ovat tehneet pyhäkkökohtaiset laskelmat siitä, paljonko niiden pyhäköihin ja muihin kokoontumistiloihin mahtuu ihmisiä turvavälein. Jotta turvallinen enimmäismäärä ei ylity, palveluksiin on jatkossa ilmoittauduttava. Kukin seurakunta tiedottaa omista ilmoittautumiskäytännöistään omissa kanavissaan.

Kirkkokansan on puolestaan noudatettava ilmoittautumisohjeita ja kannettava omalta osaltaan vastuuta siitä, että jumalanpalveluksiin ja muuhun toimintaan osallistuminen säilyy mahdollisimman turvallisena kaikille. Turvavälien lisäksi on muistettava, että kirkkoon ei tulla flunssaoireisena. Käsi-, yskimis- ja aivastamishygieniaan tulee kiinnittää huomiota ja fyysisistä kontakteista (kätteleminen, halaaminen, kristottaminen eli poskisuudelmat sekä ikonien, ristin, ehtoolliskalkin tai papin käden suutelu) on pidättäydyttävä toistaiseksi.

Ehtoollinen jaetaan edelleen kaikissa hiippakunnissa poltettavilla kertakäyttölusikoilla.

Hiippakuntakohtaiset ohjeet löydät alta pdf-muodossa.

Teksti: Maria Hattunen
Kuva: Martinus Markoff