Uusia ortodoksisen sosiaalisen ajattelun suuntaviivoja

Ajankohtaista | 27.07.2020

Ekumeenisen patriarkka Bartolomeoksen asettaman työryhmän keväällä 2020 julkaistu asiakirja ”For the Life of the World” (Maailman elämän edestä) julkaistaan kirkon sivuilla suomeksi.

Yksi vuonna 2016 Kreetalla järjestetyn kirkolliskokouksen kantavista teemoista oli terävöittää ortodoksisen kirkon asemaa nykymaailmassa. Kokouksen vanavedessä seurasi vuotta myöhemmin ekumeenisen patriarkka Bartolomeoksen asettama teologinen työryhmä, joka sai tehtäväkseen pohtia erilaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä ortodoksisen perinteen pohjalta. Työryhmän asiakirja ”For the Life of the World” (”Maailman elämän edestä”) valmistui 2019 ja julkaistiin suuren paaston aikana 2020.

Dokumentti jakautuu yhdeksään osaan, joissa käsitellään muun muassa ortodoksista ihmiskuvaa, ihmisoikeuksia, kirkon suhdetta teknologiaan sekä yhteiskunnallisia kysymyksiä sodasta ja köyhyydestä. Näkökulma on modernin elämän realiteeteissa: halpatyövoiman, joukkoviestimien, rakenteelliseen köyhyyden ja ilmastokriisin maailmassa.

Dokumentissa osoitetaan myös harvinaista itsekritiikkiä esimerkiksi naisten asemasta kirkon perinteisessä ajattelussa sekä pohditaan uusien pastoraalisten lähestymistapojen kehittämistarvetta muuttuvassa maailmassa. Monikulttuurisuus, maallistuminen ja pluralismi ovat nykyajan tosiasioita, jotka vaativat myös kirkolta uudistumista. Yhteiskuntavastuu ei ole hengellisestä ja askeettisesta kilvoittelusta erillinen osa kristityn elämää. Vastuu ja sen kantaminen eivät kuitenkaan tarkoita omasta ydinsanomasta luopumista: luovan uskollisuuden periaate uudistumisen muotona tulee asiakirjassa monin paikoin esiin.

Työryhmä kuvaa esipuheessaan omaa tehtäväänsä seuraavasti: ”Kirkko ei katso oman yhteiskunnallisen opetuksensa olevan muuta kuin evankeliumin moraaliopetusten uskollista soveltamista julkisen elämän ja etiikan kentällä, ja kirkko pitää kiinni näkemyksestä, että jokaista ortodoksikristittyä kutsutaan elämään maailmassa Kristuksen uskollisena opetuslapsena ja pyhien yhteisön veljenä. Onkin huomattava, että Kristuksen käskyjen kääntäminen yhteisöelämän periaatteiksi on aina hienovaraista, usein monitulkintaista ja tuskin koskaan helppoa työtä.

Laaja asiakirja julkaistaan alkusyksystä suomeksi kirkon sivuilla. Asiakirjan on kääntänyt TT Ari Koponen.

Alkuperäinen englanninkielinen asiakirja on luettavissa esipuheineen ja patriarkka Bartolomeoksen saatesanoineen osoitteesta: https://www.goarch.org/social-ethos

Työryhmän kokoonpano:

 • Rev. Dr. John Chryssavgis, Ecumenical Patriarchate
 • Dr. David Bentley Hart, Notre Dame Institute for Advanced Study
 • Dr. George Demacopoulos, Fordham University
 • Dr. Carrie Frederick Frost, St. Sophia Ukrainian Orthodox Seminary
 • Rev. Dr. Brandon Gallaher, University of Exeter
 • Rev. Dr. Perry Hamalis, North Central College
 • Rev. Dr. Nicolas Kazarian, Greek Orthodox Archdiocese of America
 • Dr. Aristotle Papanikolaou, Fordham University
 • Dr. James Skedros, Holy Cross School of Theology
 • Dr. Gayle Woloschak, Northwestern University
 • Dr. Konstantinos Delikostantis, Ecumenical Patriarchate
 • Dr. Theodoros Yiangou, University of Thessaloniki