Uusi näkökulma katekumeenien opetukseen

Ajankohtaista | 07.07.2020

TM Vilma Saarinen (evl) perehtyi maisteritutkielmassaan siihen, millaiseen liturgiaan osallistumiseen Helsingin ortodoksisen seurakunnan katekumeeniopetus kasvattaa.

Ortodoksisen kirkon elämästä nousevat teemat valikoituvat melko harvoin muiden teologian opiskelijoiden tutkielmien aiheiksi. Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa on äskettäin hyväksytty tällainen tutkielma.

Vilma Saarisen käytännöllisen teologian maisterintutkielma ”Läsnäolemisesta ymmärtämiseen – Liturgiajumalanpalvelukseen osallistumisen ulottuvuudet Helsingin ortodoksisen seurakunnan katekumeenikurssin 2018–2019 luento-opetuksessa” etsii vastausta kysymykseen siitä, millaiseen liturgiajumalanpalvelukseen osallistumiseen Helsingin ortodoksisen seurakunnan katekumeenikurssin 2018–2019 luento-opetus kasvattaa.

Tutkimusaineistona ovat käytetty Helsingin ortodoksisen seurakunnan Sound Cloud -suoratoistopalvelussa julkaisemista luentonauhoitteista poimitut liturgiapalvelukseen liittyvät sisällöt.

Tutkielman pääset lukemaan kokonaisuudessaan tästä: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/316634/Saarinen_Vilma_maisterintutkielma_2020.pdf?sequence=3&isAllowed=y