Ortodoksisen teologian opiskelijaksi ilman valintakoetta

Ajankohtaista | 07.07.2020

Hakuaika Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston väylään on 13.–21.7.2020.

Kristuksen ikoni Lintulan pääkirkon katossa

Ortodoksisessa teologiassa on nykyisin opiskelijavalinta vain joka toinen vuosi. Osalle hakijoista tämä on voinut merkitä pakollista välivuotta.

Nyt tämä hidaste poistuu, kun Itä-Suomen yliopiston Teologian osasto ja Avoin yliopisto avaavat uudenlaisen väylän tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta myös ortodoksisessa teologiassa.

Heinäkuussa 2020 valitaan 30 opiskelijaa suorittamaan ortodoksisen teologian opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Väyläryhmässä lukuvuonna 2020–2021 vähintään hyvin tiedoin suoritetut 29 opintopisteen laajuiset opinnot takaavat paikan teologian tutkinto-opiskelijana Itä-Suomen yliopistossa ilman valintakoetta.

Tutkinto-opiskelijaksi siirtyvä voi valita suuntautumisvaihtoehdokseen joko ortodoksisen teologian tai kirkkomusiikin.

Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdossa tulee lisäksi suorittaa hyväksytysti kesäkuussa 2021 järjestettävä, yhteishaun vastaavan hakukohteen musiikkikoe.

Opiskelu avoimessa yliopistossa on maksullista. Yhden opintopisteen hinta on 10–12 euroa.

– Itä-Suomen yliopisto on ainoa yliopisto Suomessa, jossa voi suorittaa ortodoksisen papin tai kanttorin tehtäviin pätevöittävät opinnot ja olemme iloisia voidessamme tarjota laajemman väylän näihin opintoihin, kertoo yliopisto-opettaja Teemu Toivonen Itä-Suomen yliopistosta.

Teologian opiskelu Itä-Suomen yliopistossa antaa valmiudet monenlaiseen, sillä teologian maisterin tutkintoon sisältyy teologisten aineiden lisäksi kieliä ja harjaantumista tieteellisessä ajattelussa ja ilmaisussa. Ortodoksisen kirkon hengellisen työn lisäksi valmistuneita tai teologiaa opiskelleita onkin töissä mm. kirkon järjestöissä, hiippakunnissa ja kirkon keskushallinnossa ja tietysti akateemisilla urilla tutkijoina ja opettajina. Tulevaisuuden työpaikka voi löytyä myös ulkomailta.

– Mielestäni teologian opintoihin tarvitaan vain yksi asia: motivaatio, eli rakkaus Kirkkoa ja sen elämää kohtaan. Se, mihin opinnot tai tutkinto sitten johtavatkaan työelämän osalta, on sitten niin sanotusti Herran hallussa. Hän myös näyttää tien perille, kun tekee opinnoissa parhaansa ja pitää silmät auki erilaisille mahdollisuuksille, tiivistää Joensuussa teologeja opettava isä Teemu Toivonen.

Kirkkomusiikin koulutus Joensuussa on ainutlaatuinen paketti musiikkia, tiedettä ja käytäntöä.

Tutkintoon sisältyvä säveltaiteellinen koulutus (mm. laulu- piano- ja musiikin teoriaopinnot) antaa hyvät valmiudet muusikon työhön. Opiskelu on hyvin työelämäläheistä: opittua pääsee heti hyödyntämään käytännössä – jumalanpalveluksissa, kuorossa, erilaisissa musiikin erityisosaamista vaativissa tehtävissä. 

– Kanttoriopiskelijat integroituvat jo opiskeluaikanaan kirkon työhön ja voivat tehdä seurakunnissa kanttorinkeikkoja. Ortodoksisten kanttorien ammattikunta on tiivis ja toisiaan tukeva, joten verkostoituminen on helppoa, kertoo kirkkomusiikin yliopistotutkija Maria Takala-Roszczenko.

Nyt avautuvat väyläopinnot tarjoavat erityisesti kirkkomusiikin opikeluun kätevän kiihdytyskaistan: kun suorittaa väylän yhteydessä ison osan tutkintoon kuuluvista teologisista aineista, opinto-oikeuden saatuaan voi keskittyä täysipainoisesti musiikin opiskeluun.

– Käytännön vinkki: jos aikoo hakeutua väyläopintojen myötä juuri kirkkomusiikkiin, kannattaa ottaa haltuun tai ylläpitää olemassa olevia musiikinteorian perustaitoja. Alkukesällä 2021 järjestettävässä musiikkikokeessa varmistetaan hakijoiden musiikillinen lähtötaso, eli siinä edellytetään nuotinluku- ja kirjoitustaitoa, ja asteikkojen, intervallien ja sointujen tunnistamista. Lisäksi kokeessa annetaan laulunäytteitä, joiden pohjalta arvioidaan hakijan äänen mahdollisuuksia kehittyä työvälineeksi, vinkkaa Takala-Roszczenko.

Tulevina vuosina ortodoksisessa kirkossa on aukeamassa runsaasti sekä papin että kanttorin toimia eri puolilla maata. Työ ei siis tule loppumaan, vaikka seurakuntarakenteet muuttuvatkin.

Koulutukseen voivat hakeutua niin ensikertalaiset kuin toisen uran tekijätkin.

– Meillä on paljon kokemusta opiskelijoista, joilla on taustallaan toinen tai useampi ammatti: aiempaa osaamista voidaan hyödyntää monin eri tavoin, vahvistaa Takala-Roszczenko.

Lisätietoa hakemisesta: https://www3.uef.fi/fi/web/aducate/ortodoksisen-teologian-vayla

Teksti: Maria Hattunen
Kuva: Martinus Markoff